ُاقتصاد کار و بهره وری

ياد باد آنكه مرا ياد آموخت

چگونگی محاسبه سهام ممتاز

 نحوه محاسبه سهام ممتاز

 

سهام ممتاز جمع شوند ه  :

سود سال / سالهای معوق ( در صورت وجود )  و سود سال جاری  پرداخت میشود

سهام ممتاز غیر جمع شونده :

فقط سود سال جاری پرداخت میشود

سهام ممتاز  جمع شونده  / غیر مشارکتی :

سود سال / سالهای معوق  و سود سال جاری  پرداخت میشود . باقیمانده سود متعلق به سهامداران عادی است

سهام ممتاز مشارکتی کامل :

1)      سود سال / سالهای قبل ( در صورت وجود ) و سود سال جاری  پرداخت میشود

2)      به سهامدار عادی  ، سودی معادل درصد سود سهامدار ممتاز پرداخت میشود

3)      پس از مراحل فوق باقیمانده سود بین سهامدار عادی و سهامدار ممتاز به نسبت سرمایه تقسیم میگردد

سهام ممتاز مشارکتی محدود :

1)      سود سال / سالهای معوق ( درصورت وجود ) و سود سال جاری پرداخت میشود

2)      به سهامدار عادی  ، سودی معادل درصد سود سهامدار ممتازدر سال جاری پرداخت میشود

3)   پس از مراحل فوق چنانچه سود اضافی باقی ماند ، به سهامدار ممتاز درصد محدودی سود ( که از قبل تعیین گردیده بود ) پرداخت میشود و باقیمانده سود متعلق به سهامدار عادی است            

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۶ساعت 17:27  توسط بهمن آتش زبان  | 

اخلاق23-08-86

یکی از مهمترین نشانه های شکوفایی علم و اندیشه در جامعه چیست ؟

رواج داشتن مباحثات علمی و تضارب آرا و تبادل افکار است .

 

جامعه علمی مورد تائید اسلام چه نوع جامعه ای میباشد؟

جامعه ای است که در آن علم و عالمان ارزش و منزلتی بسیار والا دارند

 

آیا هرگونه گفتگوی علمی و نقد مسائل آن دارای جنبه ارزشی میباشد ؟ چرا ؟

خیر ، زیرا بحث ، گفتگو و نقد مسائل موقعی صحیح است که :

1-      اولا" موضوعات مورد گفتگو ، موضوعاتی مفید و ثمر بخش باشد

2-      مباحثات و گفتگوها در فضایی مناسب و به شیوه ای سالم و با مراعات اصول اخلاقی و معرفتی باشد

         زیرا :   فقدان شرط اول بحث را تبدیل به مناقشات بی حاصل و بی ثمر میکند

                    فقدان شرط دوم علاوه بر مناقشات بی حاصل ، مفاسد و مشکلات اجتماعی به بار می آورد

تعریف نقد :

            نقد یعنی وارسی و بررسی نوشتار ( گفتار و یا رفتاری ) برای شناسایی و شناساندن زیبایی و زشتی ، بایستگی و نبایستگی ، بودها و نبودها و درستی و نادرستی آن

ضرورت نقد :

1-      رفع سوء تفاهم ایجاد شده

2-      عیب کار یا اندیشه ما را گوشزد کرده و در پی اصلاح آن بر می آئیم .

3-       

بهترین نوع نقد ، چه نقدی است ؟ یا در چه صورتی نقد صحیح است ؟

نقدی است که در آن ضوابط علمی و اخلاقی رعایت شده باشد

 

شرایط اخلاقی نقد را نام ببرید و توضیح دهید :

1-      فهم سخن و تبحر در موضوع

2-      کنار نهادن حب و بغض

3-      پرهیز ازنقد متقابل

4-      نقد انگیخته به جای انگیزه یعنی : به گفته بنگر نه به گوینده آن

5-      تفکیک اندیشه و رفتار از فرد

6-      لزوم بردباری و نقد پذیری

7-      پرهیز از برچسب زدن

8-      آغاز کردن از خود

........ ادامه دارد ..........

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۶ساعت 12:7  توسط بهمن آتش زبان  | 

بهره وری 23-08-86

دامنه (طیف ) رفتار مدیران :                                                                                        جلسه : 23/08/86

1-      مدیر اجازه میدهد فرو دستان ( زیر دستان ) در محدوده تعریف شده بوسیله مقام بالاتر انجام وظیفه کنند

2-      مدیر محدویت ها را تعریف میکند و از گروه میخواهد تصمیم بگیرند

3-      مدیر مسئله را توضیح میدهد / پیشنهادات را قبول میکند و سپس تصمیم میگیرد

4-      مدیر تصمیم های موقتی قابل تغییر ارائه میدهد

5-      مدیر اظهار میداردعقیده میکند و از کارکنان میخواهد سوال کنند

6-      مدیر تصمیم خود را توجیه میکند

7-      مدیر تصمیم میگیرد و اعلام میکند

چهار سبک مدیریتی هرسی بلانچارد ( پال هرسی  - کنت بلانچارد) را نام ببرید :

تفویضی – مشارکتی  - توجیهی – دستوری

 نظریه انسان بالغ از دیدگاه آرجریس :

در این نظریه آرجریس به ناهمگونی تقاضاهای سازمانی و نیازهای انسان بالغ میپردازد او معتقد است که سازمانها سعی در تبدیل کردن کارکنان بالغ به انسانهای نابالغ دارند.

ویژگیهای افراد نابالغ از نظزآرجریس :  بی ارادگی – وابستگی – ناخود آگاهی – زیر دست بودن – دیدگاه محدود داشتن – علائق سطحی و زود گذرداشتن – توانایی انجام کار بصورت محدود

ویژگیهای بلوغ رفتاری از دیدگاه آرجریس : 

افزایش فعالیت – استقلال – آگاهی و خود کنترلی – احساس برابری یا برتری در کار با دیگران – دیدگاه مشخص – علائق عمیق – توانایی انجام کارهای متعدد در راستای ارضای نیازها

راههای مبارزه با تقاضاهای ناهمگون سازمانی :

1-      فرار : ترک شغل ، غیبتهای زیاد یا ارتقاء به پستهای بالاتر

2-      حمله ، کم کاری ، اعتراض

3-      تطابق ، پذیرش وضع موجود توام با بی تفاوتی

معیارهای توصیف کننده عامل بلوغ :

1-      میزان انگیزه برای پیشرفت  2- اشتیاق قبول مسئولیت  3- میزان تحصیلات و تجربه

خصوصیات افراد مختلف از لحاظ درک موقعیت :

افراد دارای چهار خصوصیت : کمی – سامعی ( شنونده) – عاطفی – تصویری هستند

خصوصیات افراد کمی :

1-      از نمادها اعداد و واژها بیشتر استفاده استفاده میکنند

2-      به منطقی بودن اطلاعات دریافتی بیشتر توجه میکند

3-      دوست دارند اصطلاحات دقیقا" برایشان تعریف شود

خصوصیات افراد سامعی ( شنونده) :

1-      موقع گوش دادن سرشان را پائین می اندازند

2-      در سالنهای سخنرانی در پهلوها ( راست و چپ) سازمان می نشینند

3-      داده ها را در حد امکان خلاصه مینمایند

خصوصیات افراد عاطفی :

1-      به فاصه کمتر علاقه مند هستند

2-      با افراد از موضع آرام و غیر تهدیدی صحبت میکنند

3-      در دفتر کار صندلی ارباب رجوع را در کنار میز خودشان قرار میدهند

ویژگی افراد تصویری :

1-      دوست دارند دنیای روانی خود را مصور نشان دهند

2-      به فاصله علاقه دارند

3-      در سمینارها در آخر سالن می نشینند

4-      در دفتر کاری صندلی مراجعان را در روبروی خود می چینند

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۶ساعت 10:18  توسط بهمن آتش زبان  | 

جامعه شناسی 23-08-86

رابطه بین کار و شغل :                                                                                                    جلسه : 23/08/86

رابطه بین کار وشغل یک رابطه دو سویه است یعنی اینکه شغل طبقه اجتماعی را شکل میدهد و طبقه اجتماعی شغل افراد را و به تعبیری دیگر از روی شغل افراد میتوان فهمید که به چه طبقه ای ازجامعه تعلق دارد و از روی طبقه اجتماعی او میتوان حدس زد که چه شغلی دارد یا خواهد داشت

چگونگی شکل گیری اتحادیه های کارگری ( یا سندیکا ) را بیان کنید.

پس از اینکه نظام سرمایه داری شکل گرفت و صنعت روبه گسترش نهاد و لزوم توجه به دیدگاها و خواستهای کارگران مطرح شد و لذا اجتماعی از کارگران برای بدست آوردن منافع جمعی بیشتر شکل گرفت که بعدها با عنوان رسمی اتحادیه های کارگری یا سندیکا در صحنه مطالبات صنفی ، اقتصادی ، فرهنگی و حتی بعدها سیاسی بروز کرد

نظر مارکس در رابطه با اتحادیه های کارگری  ( سندیکا )چه بود ؟

وی معتقد بود اتحادیه های کارگری قادر خواهند بود در مقابل نظام سرمایه داری و استثمار آن مقاومت کنند و دستمزد وشرایط رفاهی کارگران را بهبود بخشد همچنین اعتقاد داشت این عمل نمیتواند نظام سرمایه داری را از بین ببرد اما میتواند به مفهوم حمله به عوارض بیماری سرمایه داری باشد.

نظر انگلز در خصوص اتحادیه های کارگری ( سندیکا ) چه بود ؟

وی از نظریه پردازان طرفدار مارکسیست بود و اعتقاد داشت اتحادیه های کارگری و سندیکاها نمیتوانند حلال مشکلات کارگران باشند زیرا اتحادیه های کارگری و حتی سران آنها ( نمایندگان اتحادیه ) چون با طبقه سرمایه دار در حال بحث و گفتگو هستند بتدریج این نمایندگان خلق و خوی سرمایه داران را پیدا خواهند نمود و در نتیجه به صورت اشرافیت کارگری تبدیل میشوند که شامل کارگران ماهر با دستمزدهای بالا و حقوق عالی خواهند بود و به لحاظ اینکه حضورآنها در سیستم اقتصادی ، بسته به بقای سرمایه داری میباشد لذا منافع آنها با بسط و گسترش سرمایه داری آمیخته میشود و لذا این قشر از جامعه کارگری به همین دلیل هرگزاجازه نمیدهد که سرمایه داری از بین برود در حقیقت مهارت آنها توسط سیستم سرمایه داری خریدار میگردد.

کارگران در چه صورتی میتوانستند نظام سرمایه داری را از بین ببرند؟

نظریه پردازان مطرح نمودند : در صورتیکه همه کارگران در یک انسجام هماهنگ و همپوشاننده ( وحدت ) و منسجم در جهت از بین بردن استثمار در نظام سرمایه داری تلاش نمایند موفق خواهند شد . و لذا بر همین اساس بود که عبارت « کارگران جهان متحد شود » را مطرح کردند.

فعالیت  اتحادیه های کارگری ( سندیکا ) چگونه  تغییر شکل یافت ؟ و چه استفاده های از آن گردید ؟

بمرور زمان فعالیت سندیکاهای کارگری از حالت صنفی و اقتصادی تغییر یافت و به سوی دیدگاهها ، جناح بندیها ، گروهها ، و احزاب سیاسی سوق پیدا کرد و این قضیه باعث گردید که احزاب را وسوسه نموده تا از آنها به نفع دیدگاههای حزبی خود استفاده نمایند

یکی از عوامل و ابزارمهم ( قدرت ) سندیکاهای کارگری چه بود ؟

اعتصاب  از ابزارهای کلیدی سندیکا های صنفی و کارگری بود

اعتصاب را تعریف کنید و بگوئید نشانگر چیست ؟

            هر نوع توقف کار ، یا برهم زدن چرخه ی فعالیت که طی آن منجر به از کار افتادن تولید شود که در آن تعداد 10 کارگر یا بیشتر مشارکت داشت باشند و برای لااقل یک روز ادامه یابد اعتصاب  میگویند.

اعتصاب نشانه قدرت و نفوذ اتحادیه کارگری است

نظرکارشناسان در رابطه با اعتصاب چیست ؟

کارشناسان اعتصاب را نوعی فعالیت سیاسی میدانند زیرا اعتصاب مظهر جنبه هایی از قدرت محسوب میشود که خود قدرت نیز مقوله ای سیاسی است .

اعتصابها به چند صورت انجام میشود ؟

1- با شرکت تعداد معدودی از اتحادیه ها                      ( با زمان محدود )

2- شرکت حداقل اعضای اتحادیه ها                           ( با زمان طولانی )

3- تعداد شرکت کننده های انبوه                                 ( زمان اعتصاب کوتاه مدت )

4- تعداد شرکت کننده های انبوه                                 ( زمان اعتصاب بلند مدت )

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۶ساعت 10:16  توسط بهمن آتش زبان  | 

اقتصاد19-08-86

منحنی انگل ( Engel ) چیست ؟ مکان هندسی نقاطی از صفحه است که رابطه میان درآمد مصرف کننده و تقاضا را برای کالا نشان میدهد

رابطه درآمد مصرف کننده و تقاضا برای کالاها و خدمات پست معکوس و شیب آن منفی است

رابطه  درآمد مصرف کننده و تقاضا برای کالاها و خدمات عادی مستقیم و شیب آن مثبت است

مثال :

درآمد مصرف کننده ای بترتیب  برابر است با 100-150-200-250

تقاضا ی مصرف کننده ای بترتیب برابر است با 50-60-70-80

جدول انگل بصورت زیر خواهد بود

 

تقاضا ی پارچه

درآمد مصرف کننده

50

100

60

150

70

200

80

250

کشش درآمدی تقاضا : کشش درآمدی تقاضا میزان واکنش تقاضا برای کالای معینی را نسبت به تغییرات درآمد مصرف کننده نشان میدهد و بصورت مقابل محاسبه میگردد

                                                                                             درصد تغییرات مقدار تقاضا

Ei = -----------------------------------

                                                                                      درصد تغییرات درآمد مصرف کننده

اگر اطلاعاتی در مورد تغییرات درآمد مصرف کننده و تقاضای او در دسترس باشد برای محاسبه کشش درآمدی تقاضا از روش قوسی استفاده میشود

 

 

اگر تغییرات درآمد و تقاضا موجود نباشد ولی رابطه ریاضی منحنی انگل در دسترس باشد در این صورت از روش نقطه ای و با فرمول زیر کشش درآمدی تقاضا محاسبه میشود

 

اگر کشش درآمدی تقاضا :

کوچکتر از صفر باشد ( Ei< 0 )  در اینصورت کالای مورد بررسی کالای پست است

بزرگتر از صفر باشد  ( Ei>0)    در اینصورت کالا ی مورد بررسی کالای عادی است

مثبت ولی کوچکتر از 1 باشد ( 0 در اینصورت کالای مورد بررسی کالای  عادی ضروری است

بیشتر از 1 باشد  ( Ei>1) در اینصورت کالای مورد بررسی کالای عادی لوکس است

حالتهای مختلف منحنی انگل :

1-      اگر منحنی انگل خط مستقیم بوده و از مبداء مختصات بگذرد در اینصورت کشش درآمدی تقاضا همواره برابر یک خواهد بود

2-      اگر منحنی انگل خط مستقیم بوده و محور X ( افقی - تقاضا Q) را قطع کند یعنی برای درآمد صفر تقاضای کالا بیشتر از صفر باشد در اینصورت کشش درآمدی تقاضا همواره مثبت ولی کوچکتر از یک بوده و در نتیجه کالای مربوطه کالایی عادی و ضروری خواهد بود

3-      اگر منحنی انگل محور  y( عمودی (  -  I درآمد  )  را قطع کند ومنحنی انگل خطی مستقیم باشد در اینصورت کشش درآمدی تقاضا همواره مثبت است ولی بزگتر از 1 خواهد بود در نتیجه کالایی که چنین منحنی انگلی دارد کالای عادی لوکس خواهد بود

تعریف کشش متقاطع تقاضا : ( Er)  میزان حساسیت و واکنش تقاضا برای یک کالای معین نسبت بع تغییرات قیمت کالای مرتبط به آن ( کالای مکمل و جانشین آن ) را کشش قیمتی متقاطع تقاضا مینامند که بصورت زیر محاسبه میشود:

 

                                                                    درصد تغییرات تقاضای کالای مورد نظر

 Er = ------------------------------------------

                                                             درصد تغییرات قیمت کالای مرتبط

نکته : علامت منفی در کشش قیمتی متقاطع تقاضا به این معنی است که تغییرات تقاضا با تغییرات قیمت در مورد دو کالای مورد بررسی در خلاف جهت همدیگر میباشند که چنین موضوعی نشانه مکمل بودن دو کالای مورد نظر میباشد بنابراین اگر کشش قیمتی متقاطع تقاضا منفی درآمد درآن صورت دو کالای مورد بررسی مکمل هم خواهند بود

نکته : کشش قیمتی تقاضا برای کالای جانشین عادی مثبت است

تعریف عرضه  : مقداری از کالاها یا خدمات که تولید کننده یا تولید کنندگان به نفع شان است که آن را در قیمت و زمان معینی تولید کرده و در معرض فروش قرار دهند

عوامل تعیین کننده عرضه :  قیمت کالا  ، قیمت عوامل تولید ، تکنولوژی ، قیمت کالا و خدمات مرتبط ، مواهب و حوادث طبیعی ، انتظارات تولید کننده از قیمتها در آینده

قیمت کالا :

            اگر قیمت کالا افزایش یابد برای تولید کننده افزایش تولید سود آور است بنابراین تولید کننده عاقل با افزایش قیمت ، عرضه خود را افزایش میدهد پس رابطه میان قیمت کالا و عرضه آن رابطه ای مستقیم است

قیمت عوامل تولید :

            افزایش قیمت عوامل تولید ( افزایش دستمزد،افزایش اجاره،افزایش بهره، افزایش قیمت مواد اولیه ) فقدان افزایش درآمد سود آوری تولید کننده را کاهش میدهد بنابراین تولید کننده عاقل با افزایش قیمت عوامل تولید ، عرضه خود را کاهش میدهد بنابراین رابطه میان قیمت عوامل تولید و عرضه رابطه ای معکوس است

تکنولوژی :

            افزایش دانش فنی در فرآیند تولید باعث میشود که با همان میزان از عوامل تولید میزان بیشتری از کالاها و خدمات تولید شود بدون اینکه هزینه جدیدی بر تولید کننده تحمیل گردد لذا بهبود تکنولوژی منجر به افزایش عرضه میشود

قیمت کالاها و خدمات مرتبط:

            اگر خط تولید بگونه ای باشد که بتوان از آن محصولات متعددی بدست آورد در آن صورت آن کالاها را کالاهای مرتبط مینامند که متفاوت از کالاهای مرتبط در بحث تقاضا است تولید کننده عاقل اگر با افزایش در قیمت کالای مرتبط به کالای در حال تولید خود مواجه شود عرضه کالای در حال تولید خود را کاهش میدهد و بالعکس ، بنابراین رابطه میان قیمت کالاهای مرتبط با عرضه یک کالای معین رابطه ای معکوس میباشد

مواهب و حوادث طبیعی :

            وقوع مواهب طبیعی همانند بارندگی بطور طبیعی باعث افزایش تولید و در نتیجه عرضه میشود و بالعکس وقوع حوادث طبیعی امکانات تولید را تخریب کرده و منجر به کاهش عرضه میشود

انتظارات تولید کننده از قیمتها در آینده :

            اگر تولید کننده انتظار افزایش قیمت در آینده را داشته باشد به خاطر بهره مندی از منافع افزایش قیمت درآینده ، عرضه خود را کاهش میدهد و بالعکس ، بنابراین رابطه میان مقدار قیمت درآینده با عرضه درحال حاضر رابطه ای معکوس میباشد

رابطه ریاضی عرضه بصورت زیر است :

Q= f ( P+ , Pi- , T+ , Pr- , H+- , E_ )

علامت + یعنی رابطه مستقیم است

علامت – یعنی رابطه معکوس است

علامت +و – یعنی بستگی به شرایط دارد( هم معکوس میتواند باشد و هم مستقیم )

Q = عرضه  P = قیمت خود کالا    Pi = قیمت عوامل تولیدT  = تکنولوژی Pr = قیمت کالای مرتبط

H = حوادث طبیعی    E= انتظارات قیمتها در آینده

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۸۶ساعت 18:2  توسط بهمن آتش زبان  | 

عوامل بروز ناهنجاری در بین جوانان

 

 

 

موضوع تحقیق :

 

 

 

 

علل بروز ناهنجاری در جوانان

 

 

 

نام استاد : جناب آقای .......

 

 

 

 

 

با همکاری : گروه ...........                                     

                                                                                                                                                  آبان 1386

 

 

 

 

 

 

مقـدمــه

 

 

 

      امروزه مسئله ناهنجاري و بزهكاري نوجوانان و جوانان به صورت يكي از حادترين مسائل اجتماعي جوامع مختلف درآمده است. پيـدايش جوامع و ارتكاب جرم از آغاز با يكديگر همراه بوده اند زيرا از روزي كه افراد دور هم جمع شده و تشكيل جامعه داده اند ناهنجاري نيز با آنان همراه شـده و گسترش يافته است رسوخ ناهنجاري هاي رفتاري در ميان نوجوانان و جوانان كه سازند گان اجتماعي فردا هستند و ريشه دار شـدن آن موجب بيم و نگراني بيشتري شده است. امروزه اجتماعي را نمي توان يافت كه در آن ناهنجاري و جرم وجود نداشته باشد و از طرفي با توسعه شهرنشيني و اقتصادي شـدن فرهنگ جامعه دستخوش تغييرات بسيار زيادي گشته و مشكلات جوانان را دو چندان نموده است همين كه يك جامعه آغاز به  از دست دادن الگوي كشـاورزي و پذيرش الگوي صنعتي مي كند كاركردها و نيز اقتدار خانواده همراه آن دگرگون مي شوند شايد مهمترين پيامد ، گذار از يك خانواده سنتي روستـايي به يك خانواده صنعتي شهري ، جانشين خانواده هسته اي غالب كنوني به جاي خانواده خويشـاوندي گسترده پيشين باشد. خانواده نخستيـن گروهي است كه به صورت طبيعي وجود داشته و جامعه بر آن اساس بنا شده است چگونگي و كيفيت عملكرد خانواده در تحقق وظايف خويش شاخص مناسبي جهت ارزيابي عملكرد جامعه مي باشد هر چه خانواده داراي عملكرد خوب و سالمتري باشد به همان نسبت ثبات و سلامت جامعه بيشتر تامين شده و برعكس هرچه خانواده از عملكرد بدتر و آشفته تري برخوردار باشد به همان نسبت جامعه بيشتر تهديد شده و زمينه هاي بروز رفتارهاي ناهنجار مساعدتر مي گردد. زيرا اختلال در عملكرد خانواده نشانه اختلال در منظومه خانواده است كه خانواده را به سمت فروپاشي سوق مي دهد كودكان ونوجوانان قربانيان اصلي عملكرد نامطلوب خانواده مي باشند .

 

 

 

ضرورت و اهميت تحقيـق  :

 

 

      برخي از نوجوانان و جوانان غالباً به صورت فردي و گاهي گروهي به رفتارهاي خلاف روي مي­آورند و به نوعي  از خرده فرهنگ بزهكاري وابسته مي شوند اين گروه از نوجوانان ارتباط خود را با خانواده و مدرسه در هم مي ريزند و با نفي موازين اخلافي و قانوني به ناهنجاري روي مي آورند، ناهنجاري و برخلاف موازين اجتماع حركت كردن در همه جای دنيا وجود دارد و دربين پسران بيشتر از دختران ديده مي شود. فرار از منزل، دزدي، ضرب و شتم، خرابكاري، رفتار وحشيانه، مصرف الكل و مواد مخدر، هتك عنف، قاچاق و قتل را مي توان در شمار رفتارهاي ناهنجار و بزهكاري جوانان دانست. وقتي يك نوجوان يا جوان به نوعي از انحراف دچار مي شود تمايل او براي دست زدن به انواع ديگر ناهنجاري بيشتر مي شود به همين دليل نوجوانان داراي اين مشكلات معمولاً فقط يك انحراف ندارند.

از آنجاييكه جوانان سرمايه هاي اصلي هر جامعه محسوب مي گردند و‌آينده هركشوري در گرو داشتن نيروي جوان، سالم و مقتدر است بنابراين ضروري است بيش از پيش به اين مهم پرداخت و زمينه هاي لازم را بمنظور نيل به جامعه اي پويا، شاداب و فعال فراهم نماييم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع خبـر  :

 

 

       در اين تحقيق همواره سعي شده است كه از منابع تحت اختيار موجود نظير خبرگزاريها، اينترنت، مصاحبه روانشناسان، سايتهاي جامعه شناسان، مشاورين بهداشت، مراكز بازپروري ، قسمت بسیار محدودی از کتاب درآمدی به جامعه شناسی و غيره استفاده نمود تا مبناي علمي تري به تحقيق خود داده و از طرفي بدور از واقعيتهاي ملموس جامعه نباشـد اميد ست كه در اين رهگذر توانسته باشـد گامي هرچند كوچك درخصوص ارائه دلائل ناهنجاريهاي جامعه بردارد. بسياري از اين عوامل را هر روزه در جامعه و زندگي شخصي خود برخورد نموده و ليكـن شايـد توجه چنـداني به آن نداشتـه و يا بصورت بي تفاوت از كنار آنها عبور كرده ايم با يادآوري نمودن مجدد آنها و توضيح مختصر برخي از آنها خالي از لطف نبوده و مي تواند زنگهاي خطر و يا بيـداري را مجدداً براي ما و خانواده ها به صدا در آورد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علل بروز ناهنجاري در جوانـان  :

1-         اختلال در عملكرد خانواده

2-         اعتيـاد پدر و مـادر

3-         داشتن والدين خلافكـار

4-         بي اعتمـادي نسبت به خانواده

5-         فوت والـدين

6-         محروميت از مهـر مادري

7-         فقر فرهنگـي و مادی

8-         تعارضـات در زندگـي

9-         عدم آموزش خانـواده ها

10-     عدم درك درست خانواده از دوران بلوغ

11-     نداشتن مسكن مناسب براي خانواده هاي آسيب پذير

12-     كمبود (فقـر)شـادي

13-     ناكامـي ها

14-     احساس حقارت

15-     ترديد در ليـافت

16-     احساس عدم امنيت

17-     احساس ناتوانـي

18-     عدم در اختيـار داشتن تفريحات سالم

19-     فقـدان فرصت موفقيـت

20-     اختلاف ثروت و قدرت

21-     بيـكاري

22-     كمبود محبت

23-     مشكلات مالي (اقتصادي)

24-     نداشتن قوانيـن حمايتي از كودكان و جوانـان

25-     عدم شناسايي جوانان آسيب پذير

26-     تاثير خشونت هاي تلويزيوني در كودكان و نوجوانان

27-     كودكان خيابانـي

28-     نداشتن راهنمـا و مشاور

29-     دودستان ناباب

30-     چگونگي انتقاد از جوانان

31-     غني سازي اوقات فراقت در تابستان

32-     ناراحتي شديد روحـي

33-     نااميـدي از آينـده

34-     بي اعتمـادي نسبت به جامعـه

35-     بدبينـي نسبت به آداب و رسوم اجتماعـي

36-     تاخير سن ازدواج در بين جوانـان

37-     عقب افتادگي فرهنگـي

38-     اعتيـاد جوانان

39-     عوامل اجتماعي

40-     محيط تربيتي مدرسه

41-     افزايش جمعيت

42-     توسعه امكانات در روستاها و شهرها ي دورافتاده ورابطه آن با كاهش مهاجرت

43-     وسائل ارتباط جمعـي تلویزيون، سينمـا، ماهـواره، موبايل

44-      اعتماد بيش از حد والدين به جوانان

45-      آزادي بيش از حد جوانان توسط والديـن

46-      تامین تمام خواسته های جوانان توسط والدین

...... و اینک به توضیح مختصری در خصوص قسمتی از موارد یاد شده میپردازیم .......

 

  کمبود  شادي ، عاملي براي گرايش به بزهكاري :

 

وقتي در ادبيـات جرم شناسي دقيق مي شويم تاكيد بر اين نكته كه تفريح سالم و پيشگيري از بزهكاري رابطه ای مستقيم  با هم دارند به روشني دريافت مي شود. از سويي ديگر مصلحان اجتماعي همواره از تفريحات به عنوان ابزار جرم متغيري ياد كرده اند چرا كه به اعتقاد آنها فراغت مناسب موجب ساخته شدن شخصيت سالم و انجام تكاليف شهروند در موقع مناسب مي شود و نيز كاركرد مناسب سرگرمي به عنوان ابزار پيشگيرانه از جرم را به شدت مورد تاييد قرار      مي دهد زيرا بزهكاري زماني رخ مي دهد كه پيوند فرد با جامعه ضعيف مي شود براساس اين فرضيه فعاليتهاي مطلوب مي تواند احساس مسئوليت را در فرد تقويت كرده و موجب دلبستگي او به اجتماع شود. به اعتقاد روان شناسان ، استراحت، تجديد قـوا، و تمدد اعصاب ، تفريح و سرگرمي در رشد شخصيت و برقراري تعادل در شكل­گيري هويت كسب معلومات و ارتقاي آگاهي ها و پرورش و شكوفايي استعدادها و خلاقيتها  بسيار مهم است كه همه ی آنها از جمله كاركردهاي اوقات فراغت به شمار مي­رود به اين ترتيب بهره مندي از تفريحات سالم با افزايش سلامت روان مي تواند به پيشگيري از جرائم منجر شود و نكته ديگر اينكه رفتارهاي جمعي در فضاي عمومي يعني تفريحات سالم افراد را هنجارپذير مي كند و از جرائم مي كاهد زيرا بين ميزان جرائم و تفريحات سالم رابط معكوس وجود دارد. يعني هرچه تفريحات سالم بيشتر باشد جرائم كاهش مي يابد. مثلاً برخي تفريحات سالم مانند استخر و شنـا سبب كاهش استرس و فشار عصبي است فرد پس از چنين تفريحاتي مي تواند مقداري كار مطالعاتي انجام دهد ولي اگر از تفريحات سالم برخوردار نباشد اوقات فراغت او در بيكاري و بطالت مي گذرد و اين فرصتي براي گرايش به سمت انحراف است. به اين ترتيب ساماندهي اوقات فراغت جوانان و سياست گسترش و فراگيـري تفريحات سالم مي تواند تا حد زيادي مانع از گسترش بزهكاري جوانان شود و چه بسـا به دروني شـدن ارزشهاي جامعه بينجـامد .

منبـع خبـر     

                                                                                      http://www:hanvatansalam.com

 

 

فقر فرهنگی ، مادی :

بيش از 60% افراد جامعه زير خط فقر قرار دارند و مي توان گفت كه از این حیث جامعه آسيب پذيري داريم در چنين جامعه اي بحث هنجارها و تعادل رفتاري يك آرمانگرايي است حال آنكه بزهكاري اعتراض به شرايط موجود است و جرم و اعتراض و عصيـان نسبت به ارزش هايي است كه به شخص تحميل مي شود به طور كلي مي توان گفت بزرگترين عامل بزهكاري فقر مادي و فرهنگي است حدود 76% نوجوانان و جوانان بزهكار دستگير شده در خانواده هاي فقير و نابسامان بزرگ شده اند همچنين نظم گريزي و مسئوليت ناپذيري در كشور ما نشانه فقر فرهنگي است اما اين فقر فرهنگي در خانواده هاي فقير اثر مضاعف دارد چون امكانات مالي مناسبی ندارند كه اين نتايج را تلطيف كنند بگونه اي كه بيجـه متهم اصلي پرونده بيجه هاي مرودشتي در قسمتي از بازجويي ها اعتراف كرده كه دو كودك را به قتل رسانده تا در آينده مشكلات زندگي و فقر گريبانگيرشان نشـود.

 تاثير خشونت هاي تلويزيوني در كودكان و نوجوانان :

آیا فكر  میكنيـد كودكان و نوجواناني كه تصاوير خشونت آميز را در تلويزيون تماشا مي كنند رفتار خشونت آميزي از خود نشان خواهند داد؟

در يك تحقيق كودكان را به دو گروه A و B تقسيم كردند به گروه A فيلمي را نشان دادند كه در آن يك كودك عروسكش را به شدت كتك مي زد و به كودكان گروه B فيلمي نشان داده شد كه در آن همان كودك با عروسكش مهماني برگزار كرده است در ادامه اين تحقيق آنها كودكان گروه A را در يك اتاق گذاشتند كه يك عروسك دقيقاً شبيه عروسك فيلم در آنجا بود كودكان گروه A با خشونت با عروسك رفتار كردند و آن را به همان شيـوه كتك زدند. كودكان گروه B  را نيز در اتاقي كه عروسك در آنجا بود گذاشته شدند. آنها با مهرباني با آن رفتار كردند و با عروسك بازي كردند. طبق تحقيقات انجام شده 47% برنامه هاي خشونت آميز تلويزيون نشان مي دهد كه قرباني صدمه اي نمي بينـد و خصوصاً در برنامه هاي مخصوص كودكان هنگامي كه در كارتون يك شخصيت كارتوني به شخص ديگر شليك مي كند او بدون اينكه صدمه اي ببيند دوباره بلند مي شود كودكان باور مي كنند كه خشونت واقعاً صدمه اي به ديگران نمي­رساند تلويزيون آموزگار قدرتمندي است و اگر كودكان و جوانان شخصيتهاي مورد علاقه خود را ببينند كه اعمال خشن و پرخاشگرانه انجام مي­دهند تا به خواست خود برسند آنها نيز همان كار را انجام مي دهند به نظر مي رسد تلویزیون از افرادي كه مرتكب جنايت مي شوند قهرمان مي سازد كودكان و جوانان فكر مي كنند اگر آنها مثل شخصيتهاي جنايتكار تلویزیون رفتار كنند آنها هم قهرمان مي شوند.

 

چگونگي انتقاد از نوجوانان  :

     در انتقاد از نوجوانان دقت كنيم كه تمام شخصيت آنها را مورد حمله قرار ندهيم و تنها آن قسمتـي را مورد سئوال قرار دهيم كه نتوانسته وظيفه اش را درست انجام دهد، هرگر نبايد به نوجوان يا جوان و يا هر شخص ديگر بگوييم تو لياقت نداري و به درد هيچ كاري نمي خوري زيرا با اين جمله تمام حيطه وسيع شخصيت او را مورد حمله قرار داده ايم. روي هم رفتـه هر انساني داراي نقاط مثبت و منفي شخصيتي است و براي مطرح كردن انتقاد بهتر است نخست چند نقطه مثبت او را متذكر شويم و سپس اشاره به نقطه منفي نماييم. اگر ناگهان و بدون مقدمه شروع به انتقاد كنيم و اين انتقاد را به تمام شخصيت جوان گسترش دهيم انتقادمان ويرانگر و مخرب خواهد بود و اين خود بگونه اي زمينه ساز بروز رفتارهاي ناهنجار در اين دوران خواهد گشت. حضرت علي (ع) با عبارت زيبايي در اين زمينـه رابطه تكريم شخصيت و غلبه بر گناهان را بيان فرموده اند: كسي كه شخصيتش مورد احترام ديگران قرار گرفت لغزشها و شهوتها در نظرش بي ارزش مي شوند. و بدانيـم كه انتقـاد از ديگـران در حكم جراحـي شخصيـت است .

غنـي سازي اوقات فراغت در تابستـان :

واقعيت اين است كه در طول تابستـان آمار بزه و رفتارهاي ناهنجـار اجتماعـي در بين قشر جوان افزايش مي يابد كه اين مسئله مي تواند نشات گرفته از نبود برنامه غني سازي اوقات بيكاري باشد به طوري كه همنشيني با دوستان ناباب و حضور در برنامه هاي محفلي آنان به بروز ناهنجاري كمك مي كند و در نهايت برخي از جوانان را در دام خود گرفتار مي سازد به گفته مدير كانون اصلاح و تربيت در حال حاضر روزانه 10 نوجوان وارد كانون اصلاح و تربيت مي شود و اين در حالي است كه ميانگين ورودي نوجوانان بزهكار به كانون اصلاح و تربيت در فروردين، ارديبهشت و خرداد امسال 8/9 نفر بوده است و در حال حاضر با افزايش آمار ورودي مواجه است وي عمده ترين جرائم نوجوانان بزهكار را خشونت مي داند و مي گويد ضرب و شتم، سرقت، فروش و مصرف مواد مخدر، رانندگي بدون گواهينامه، جزء جرائم نوجوانان است اما در اين ميان خشونت جزء بيشترين جرايم اين رده سني محسوب مي شود. همچنين ايشان معتقد هستند عدم مراقبت كافي والدين از فرزنـدان، بيكاري و نيز نداشتن برنامه مناسب و سالم براي گذرانـدن اوقات فراغت باعث مي شود همه ساله شاهـد افزايش جرائم نوجوانان به تبع آن افزايش ورودي به كانون اصلاح و تربيت باشيـم.

منبـع خبـر                                                                                            http://www:hanvatansalam.com

 

بدبينـي نسبت به آداب و رسوم اجتماعي :

      جوانان در دوران بلوغ دچار مكانيسم هاي مختلفي مي شوند، دلهـره، دلواپسي و بيماريهاي رواني چون ياس، نااميـدي از آينده، بي اعتمادي نسبت به خانواده و اجتماع و ناهنجاريهاي فرهنگي از مشكلات شايع جوانان در دوران بلوغ است از نظر اقتصادي نيز اين مساله تاثيـرات سوئي دارد جوانان در اين دوران بيشتر فكرشـان به مسائل جنسي باز ميگردد و از تمركز لازم براي كار برخوردار نيستند از جمله پديده هاي شايع در اين دوران فرار دختـران از خانه است. بيشتر دختران پس از فاش شدن رابطه دوستي با جنس مخالف به دليل نوع برخورد خانواده ها مجبور به فرار مي شوند. در اين دوران جوانان نسبت به آداب و رسوم اجتماعي بدبين مي شوند. سنتها را نفي مي كنند و از نظر رواني نيز دچـار ناهنجارهايي چون پرخاشگري، افسردگي و بي قراري مي شوند.

 تاخير سن ازدواج در بين جوانان :

 از موضوعات مهمي كه مي توان در حوزه جامعه شناسي خانواده آن را به عنوان مسئله اي اجتماعي تلقي نمود. پديده تاخير سني ازدواج در بين جوانان است اين موضوع صرف­نظر از اين كه يك معضل اجتماعي است مي تواند به عنوان آسيب اجتماعي طرح گردد.

در واقع ميل به ازدواج از اصلي ترين و مهمترين نيازهاي نوع انساني در جامعه بشري است.

چه بسا دختران و پسران كه اميد و آرزوي خود را در زندگي فردا مي جستند حالا آن را در پيش روي دارند و درصدد بهره برداري صحيح و دلپسند از زندگي مي باشند، با اين تفاوت كه خانواده های امروزي در مسير تحولاتشان با دو نوع تحول عمده ساختاري و كاركردي در اين زمينه درگير شده اند. تحول ساختـاري بر اين مبنا كه حوزه  ساختاربندي قدرت در خانواده را تعيين مي كند و حوزه كاركردي به وظايفي كه خانواده در طول حيات خود برعهده داشته است اشاره مي كند. در راستاي اين تحولات است كه جامعه شناسان مسير تحولات خانواده را از خانواده هايي"گسترده" به "هسته اي" شناسايي كرده اند. به گونه اي كه خانواده ي گسترده متشكل از اشخاصي است كه به علت بستگي هاي نسبي و خوني با يكديگر مرتبط هستند و فرزندان همراه خانواده هايشان با پرداختن به حرفه و كار پدر در كنار هم به طور دسته جمعي زندگي مي كنند، در حالي كه خانواده هسته­اي (كه فقط از شوهر، زن و فرزندان تشكيل شده) ديگر توان نگهداري از فرزندان ازدواج كرده را ندارد و از طرفي فرزندان نيز تمايلي به سكونت در خانواده هاي پدري ندارند و زندگي مستقل و دور از خانواده را ترجيح مي دهند، با اين نگاه به خانواده و آسيب­شناسي تحولات آن مي توان مسئله تاخير سني ازدواج را در ميان جوانان به شيوه نويني تبيين نمود. چرا كه آنچه در جامعه امروزي ما مشهود است صحبت از تحول خانواده به سوي خانواده هاي هسته اي و در برخي مناطق در مرحله اي گـذرا از اين وضعيت مي باشد، با اين توضيح مسئله تاخير سني ازدواج و ساير مسائل از قبيل افزايش طلاق و ... را مي توان در نوع ساختار و كاركرد نهاد خانواده آن هم در بعد هسته اي تشريح نمود. چرا كه نگاهي به گذشتـه خانواده هاي گسترده در ايران بيانگر آن است كه زودرسي سن ازدواج و منع اجتماعي طلاق و تكيـه بر ازدواج هاي درون همسـري از مسائل خانواده در آن زمان بوده است ولي امروزه در خانواده هاي هسته اي با تاخير سن ازدواج، مواجه هستيم.

پيشرفت تكنـولوژي و پس افتادگي فرهنگ :

     برخي جامعه شناسان، نظام پيچيـده ماشينيسم و اختلالات و كجرويهاي موجود در جوامع امروزي را مورد سرزنش قرار داده اند.

نظريات آنها در افكار و عقايد افراد غيرمتخصص منعكس مي شود كه مي گوينـد اگر ما مي توانستیم فقط بر ماشين تسلط داشته باشيم قادر به ساختن دنيايي مي شديم كه از بزهكاري و ساير آسيب هاي اجتماعي به دور باشد. اين نظريه، توام با راه حل هاي پيشنهادي، در غرب و كشورهاي داراي نظام اشتراكي پذيرفته شده است.

در حقيقت هيچ تئوري علمي كه علل كجرويهاي اجتماعي را تبيين كند به اندازه نظريه "پس افتادگي فرهنگي" مشهور نشده است. اين نظريه براي اولين بار بوسيله آلبـرن در سال 1992 پيشنهاد شد. طبق نظريه او مشكلات اجتماعي، زاينـده دگرگوني هاي اجتماعي است كه باعث ناسازگاري بين حوزه هاي مختلف فرهنگي مي گردد امروزه پس افتادگي فرهنگي اصطلاحـي است كه هميشه مورد استفاده سردبيران مطبوعات و ديگر نويسندگان قرار مي گيرد. بررسي نوشته هاي مربوط به علوم اجتماعي نشان مي دهد كه هر مشكل اجتماعي زماني نتيجه پس افتادگي فرهنگي بوده است و منشا همه آسيب هاي اجتماعي و كجرويها پس افتادگي فرهنگي است. در اين ميان عوامل فني و اقتصادي حائز اهيمت بيشتري است و به نظر اينها تنها راه حل پيشنهادي براي مقابله با مشكلات ناشي از عقب ماندگي فرهنگي در برنامه ريزيهاي اجتماعي نهفته است. يعني بايد شامل بررسي و تحقيق در مورد دگرگونيهاي گذشته جامعه در زمينه فرهنگ مادي بوده تا بتواند پيش­بيني لازم را در زمينه تغييرات آينده و مقاومتهاي كه در جامعه جلوي تغييرات و تحولات تكنولوژي را مي گيرد بنمايد.

البته اين نظريه هم مخالفيني دارد كه عقيده دارند هنجارها و ارزشها بيشتر از عوامل فني و مادي در ايجاد كجرويها موثرند.

 

اعتيـاد و خالي بودن اوقات فراغت :

     مصرف طولاني مدت مواد موجب اختلال در بهداشت و سلامت جسمي و رواني فردي ميشود كه با بروز بسياري از بيماريهاي مزمن و خطرناك همراه است. به علاوه آنجا كه اعتياد بيشتر به بهنگام ايجـاد و ساخت خانواده و در ارزشمندترين سال هاي زندگي از نظر ميزان كارآيي، رخ مي دهد، مشكلات رفتاري ناشي از اعتيـاد بيشترين تاثير را بر زندگي خانوادگي و شغلي فرد مي گذارد. مواد مخـدر تنها به فرد مصرف كننده آسيب نمي رساند بلكه به هركس كه با آن در تماس باشد آسيب مي رساند و زماني كه تعداد معتادان فراتر از حدقابل جبران باشد، جامعه صدمه مي بيند، اعتياد خسـارت و هزينه هاي بسياري را به جامعه تحميل مي كند بنابراين عوارض ناشي از اعتياد شامل عوارض فردي، خانوادگي، شغلي، اجتماعي و اقتصادي مي باشد.

جوانان از جمله گروه هايي هستند كه فضاي تعريف ناشده اي دارند، با وجود بودن جامعه جوان حوزه خاص جوانان تعريف نشده است و هويت جوان مشخص نيست.

چون فضاي جواني تعريف شده نيست، هركسي در برخورد با جوانان، ضوابط و قواعد حاكم بر فضاي خود را بر آنها تحميل مي كند، همه به هنگام برخورد با جوانان در پارك ها و اماكن تفريحي، بويژه اگر با خانواده خود باشيم، از آنان هراس داريم يا از آنان فاصله مي گيريم فضاي جواني همواره در معرض تهاجم ارزش ها و هنجارهاي فضاهاي ديگر است. در نگاه ما جوان مجرم بالقوه است كه بايد انتظار هركاري را از او داشت) امنيت وجودي جوانان به راستي در معرض خطر است. بنابراين بيرون فضاي امني براي جوانان نيست.

فعلاً مسئله اين نيست كه ما جايي براي جوانان در بيرون نداريم پارك ها و اماكن تفريحي و ورزشي براي جوانان نداريم- كه صدالبته كه هم داريم- بلكه مسئله، جاذب نبودن اين فضاها براي آنهاست و امنيت آنها را در اين اندك اماكن، هم گرفته ايم، در چنين وضعيتي جوانان با تمام شور نشاطي كه بايد داشته باشند، فضاي بسته اي چون خانه خلوت را برگذران اوقات فراغت اختيار مي كنند. اجتماع گريزي حاصل چنين وضعيتي است به اين ترتيب گريز از اجتماع با مصرف مواد مخدر كه اين احساس را تقويت مي كند با شيوه گذران اوقات فراغت نيز رابطه مي يابد. شكي نيست كه مصرف مواد مخدر به عنوان سنتي­ترين شكل گذران اوقات فراغت در جامعه شكل مي گيرد.

 

 

 

افزایش جمعیت :

    جامعه شناسان و به معناي گسترده تر متخصصان علوم اجتماعي به عوامل مستقيم و غيرمستقيم محيط (تراكم جمعيت، وضع سكونت، آلودگي هوا، ...) توجه كرده اند. نقش شرايط اجتماعي و تعارضاتي كه در چارچوب آن به وقوع مي پيوندد، انكارناپذير است. معذالك نه ميتوان بزهكاري را تنها براساس عوامل اجتماعي بررسي كرد و نه يافته هاي مستقل اين زمينه با زمينه هاي قبلي همواره هماهنگ است .

بررسيها نشان مي دهد وقتي كه در جامعه اي ثبات و پايداري اجتماعي وجود نداشته باشد، بيكاري، فقر و يا پاره اي از شرايط غيرعادي و ناسازگاري عمومي در جامعه رواج داشته باشد، ميزان بزهكاري رو به افزايش مي گذارد. به عكس،  هر قدر جامعه به سوي پايداري سوق داده شود، ميزان بزهكاري كاهش مي يابد. در حقيقت مجموعه مطالعات اجتماعي نشان مي دهد كه بسياري از بزهكاران، در واقع آسيب ديدگان بهنجار يك جامعه نابهنجارند. يعني افرادي هستند كه از نظر رواني، طبيعي و بهنجارند ولي بدين علت كه جامعه وضع نابهنجاري دارد دست به بزهكاري مي زنند.

 اختلال در عملكرد خانواده :

      احتمال مي رود مهمترين عامل موثر در بزهكاري، روش تربيتي نارسا يا اختلال در شبكه ارتباطي خانواده باشد. تقريباً تمام پژوهشها نشان داده اند والديني كه با كودكان خود مهربان نيستند يا آنهايي كه از نظر رواني يا فيزيكي از فرزندان خود سوء استفاده مي كنند، بيشتر احتمال دارد كه فرزنداني بزهكار داشته باشند (آندرو، 1988، پاپرني و ريشر، 1989). افزايش احتمال بزهكاري در خانواده هايي وجود دارد كه  :

1-          (والدين از روشهاي انضباطی بسيار سخت گيرانه يا بسيار بي­بندوبار و فريبنده استفاده مي كنند.

2-          شيوه انضباطي به جاي آنكه مبتني بر استدلال باشد مبتنی بر تنبیه بدنی است .

3-          والدين نسبت به فرزندان خود به جاي آنكه گرم و صميمي و عاطفي باشند،      بي­توجه، غافل و تمسخركننده هستند (لوبر، ديشين 1988). آشكار شده است كه كودكان بزهكار رابطه بسيار ضعيفي با پدران خود داشته و آنها را به عنوان الگوهاي غيرقابل پذيرش ارزيابي مي كنند. خانواده هاي كودكان بزهكار اغلب فاقد پدر بوده يا پدر از خانه غيبت داشته و اين در حالي است كه بزهكاري باا جدايي و طلاق در خانواده همبستگي دارد، با اين حال بايد توجه داشت كه حداقل يك مطالعه نشان داده است بروز بزهكاري در خانواده هاي سالم (سالم از اين نظر كه هم پدر و هم مادر حضور دارند) كه كشمكش عاطفي شديدي بين والدين وجود دارد، بالاتر از خانواده هاي تك والدين است كه روابط گرم و صميمانه اي بين والدين و كودك وجود دارد.

عوامل خانوادگي كه باعث بزهكاري نوجوانان مي شود شامل موارد ذيل مي باشد :

1-      تبعيض بين فرزندان

2-      خشونت و تنبيهات بدني

3-      ننـري و لوسـي

4-      عقب ماندگي والدين از زمان

5-      عدم انطباق سن والدين با فرزندان

6-      يتيمـي

7-      طلاق و كشمكش

8-      غيبت والدين از خانواده

9-      انحراف والدين يا يكي از اعضاي خانواده

10-بي سوادي و پايين بودن سطح فرهنگ

ارزيابـي فقر و انحرافات اجتماعـي

    تاثير فقر در سلامت جسماني، كيفيت فرهنگي زندگي خانوادگي و فرصتهاي تحصيلي غيرقابل ترديد مي­باشد بالاتر از همه فقر از ميزان مشارکت های  اجتماعي، مخصوصاً در زمينه­هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي­كاهد.

اعتراضات و مخالفت­هاي زيادي با اين نظريه كه فقر علت اصلي انحرافات و آلت ابزارشده چرا كه بايد به اين نكته توجه كرد كه مفهوم فقر به طور كلي مفهومي نسبي است و مطالعات انجام گرفته با گرايش­ها و تا حدي با تعصبات پژوهشـگران آميخته شده اند.

بايد قبول كرد كه انحرافات اجتماعي خاص طبقه فقير نيست اغنيا و ثروتمنـدان نيز به كجروي گرايش دارند و علت كجروي آنها را بايد در رفاه بيش از حد اقتصادي و فقر فكري و معنوي آنها جستجو كرد. هم­چنين بايد نوع و ميزان "فقر" گروه اقتصادي كم درآمد و حداقل معيـار زندگي به طور روشن و صحيح توضيح داده شود .

اگر فقر با توجه به انتظارات و خصوصيات فرهنگ تعبير و تفسير گردد نكته قابل توجه اين است كه با وجود افزايش مداومي كه در سطح زندگي كشورهاي آسيائي، اروپايي بوجود آمده ، هيچ نشانه­اي از تقليل انحرافات و كجرويها  به چشم نمي خورد بيشتر پژوهشگراني كه در زمينه علل اقتصادي كج رفتاريها تحقيق كرده اند نتوانسته اند جلوي پيشداوري خود را بگيرند. شايد اين مدعي اين است كه بيشتر اين محققين توجه نكرده اند كه تعداد زيادي از جمعيت سالم و دور از انحرافات، توده هاي كم درآمدي مي باشند كه در منازل تا حدودي نامناسب سكونت دارند.

بنابريان فقر را به تنهايي نمي توان عامل و علت همه انحرافات اجتماعي دانست چون بسياري از افراد فقير هستند كه مجرم نمي باشند.

بنابراين علت انحرافات اجتماعي به عوامل ديگري چون تعليم و تربيت نادرست ، فرهنگ تحميلي ، نظام سياسي و اجتماعي نادرست هم بستگي دارد.

ولي نمي توان عامل فقر را ناديده گرفت چون فقر خود ريشه بيشترين انحرافات است و هرنوع انحراف اجتماعي در پيدايش انواع ديگر انحرافات موثر است. به همين دليل است كه ميزان كجروي بين توده هاي فقير در محلات فقرنشين بيش از طبقات ديگر است.

رسول اكرم (ص) مي فرمايد‌: "خدايا من از كفر و نداري به تو پناه مي برم"

در اين حديث فقر در كنار كفر و معادل آن ذكر شده و آن چنان خطرناك است كه رسول گرامي از آن به خدا پناه مي برد.

رابطه بحران اقتصادي و انحرافات اجتماعي :

نوسانات شرايط اقتصادي از ويژگي هاي جامعه نوين به شمار مي رود و منظور از نوسانات، توسعه و يا بحران اقتصادي مي باشد. در زمان بحران و كسادي، فقر و بيكاري افزايش مي­يابد و از دلگرمي افراد كاسته شده و روحيه آنها تضعيف مي گردد. اعتقاد بعضي ها بر آن است كه كاهش ميزان درآمد و سستي بنيان اقتصادي جوامع ما افزايش جرائم جوانان و به طور كلي ارتكاب جرم روسپيگري، پريشانيهاي رواني، ناسازگاريهاي خانوادگي، خودكشي و ... را به دنبال دراد . از طرف ديگر اعتقاد بيشتر دانشمندان بر آن است كه توسعه اقتصادي هم با افزايش مصرف الكل، قماربازي، روابط بيش از حد جنسي و خوشگذراني هايي همراه است.

در مطالعات علمي اين روابط، ميزان كج رفتاري­ها، آسيب­هاي اجتماعي را با شاخص­هاي اقتصادي مقايسه كرده و به اين نتيجه رسيده اند كه آسيب هاي اجتماعي به استناد خودكشي تنها با بحرانهاي اقتصادي رابطه نداشته و جريان زندگي ماشيني و شهرنشيني و تعارض هنجارها در پيدايش كج رفتاريها و بيماري هاي اجتماعي تاثير بيشتري داشته است.

هرچند كه اين گونه بيماريها تنها گرفتاريهاي مهم جوامع امروزي ما نيستند بلكه در اغلب جوامع كم و بيش ديده مي شوند، علل آن اكثراً نتيجه تعارض و تغيير ارزشها و هنجارها و نوع توزيع درآمد و همچنين عدم سازش افراد با يكديگر مي باشند. بنابراين عوامل اقتصادي به تنهايي در پيدايش آنها موثر نيستند.

تاثير بیكاري بردين و اخلاق :

 

اصولاً بي كاري تاثير منفي و اشتغال تاثير مثبت بر ساير عوامل و بعدهاي اجتماعي مثل و فرهنگ ، سياست ،  مذهب ، اقتصاد و غيره مي گذارد و موثر بودن آن و نيز در عامل مذهب و دين نمي توان انكار كرد . زماني كه يك فرد خصوصاً يك جوان به كار و حرفه اي اشتغال نداشته باشد مي توان گفت تا حد زيادي نسبت به آينده و زندگي  شخصي خويش و اجتماعي كه در آن زندگي مي كند

نا اميد و سرافكنده خواهد شد و وقتي اين نااميدي و يأس او غالب و چيره گردد چگونه مي تواند تصميمات درستي در برخورد با مسائل مختلف بگيرد ، چگونه مي تواند فكر خود را بر سر مسائل و موضوعات زندگي روزمره متمركز كند . وقتي كه يك انسان به يك كار و حرفه مشغول باشد هم از نظر مادي و هم از نظر معنوي آرامش روحي دارد و مي تواند در مواجهه با ابهامات مذهبي و فرهنگي به موقع عكس العمل نشان دهد و با مراجعه به افراد حاذق و كتب مرجع ابهام خود را نسبت به آن موضوع دفع كند . در شرايط امروزي كار تعيين مي كند كه آدمي نسبت به آينده برنامه ريزي داشته باشد و به موقع به برنامه هايش برسد و در كنار آن به يك هدف بلند مدت كه همه انسانها دارند كه همان رسيدن به خوشبختي و سعادت مي باشد برسد و فكر كند . همان طور كه ائمه اطهار فرمود نرود آيات و روايات ديني ، آمده است كار و كسب حلال يك نوع عبارت است و كسي كه به اين كسب حلال براي خانواده خويش تلاش مي كند مثل اين است كه در راه خدا جهاد كند . بي كاري يكي از معضلات همه جوامع مي باشد ، در برخي جوامع بيشتر و در برخي جوامع كمتر  اگر بخواهيم در كشور خودمان آماري بر بيكاري بگيريم خواهيم ديد كه فقز ، اعتياد ، فحشا ، فقر فرهنگي ، اقتصادي و معضلات بسياري از بيكاري نشأت مي گيرد . در برخي جوامع با اقتصاد از ظرفيتهاي موجود و
سرمايه گذاري در صنعتهاي مختلف و كشاورزي سعي كرده اند آمار بيكاري را كاهش دهند تا از عوارض وحشتناك آن در امان بمانند به خصوص در جوامعي كه جمعيت جوان دارند زيرا جوان وقتي
بيكاري اشتغال نداشته باشد خود به خود اسير وسوسه شيطاني مي شود و به دام نفس خويش گرفتار
 مي شود البته بايد اين نكته را در نظر داشت كه شيطان حيله گر و مكار است و تا وقتي اگر چند ثانيه هم جواني ساكن در يك نقطه باشد او را اسير وسوسه هاي خود مي كند . در هر صورت بايد بر بيكاري به عنوان يك معضل خطرناك و در عين حال دامنگير جوامع امروزي ياد كرد كه در بعضي مواقع ممكن است تاثير زيادي بر معنويت و مذهب بگذارد .

 

                                                                                     منبع : كتاب تاثير بيكاري بر فرهنگ دين

                                                                                               نوشته سيد محمد حسيني    

دوستان ناباب

 

         نگرانی همیشگی همه والدین دوستان ناباب فرزندشان بوده و هستند .متاسفانه کودکان و جوانان اغلب به سوی افرادی تمایل دارند که رفتارهایی ناشایست و عموما" خرق عادت انجام میدهند و این درست زمانی است که والدین باید هوشیار باشند.

  از سوی دیگر عموما" دوستان ناباب با مشخصه ای خاص شناسایی نمیشوند و ساده ترین و آرامترین افراد نیز میتوانند همانند همان دوست ناباب باشند. بنابراین تنها شیوه موثر، نظارت غیر مستقیم اما موثر برروی رفتارهای دوستان آنهاست که بهترین شیوه زیر نظر گرفتن رفت و آمد دوستان فرزندتان به منزل شماست.

  از طرفی روانشناسان تاکید دارند کودکان ، نوجوانان و جوانان نباید حتی برای یک شب بیرون از منزل و در منزل دوستانشان اقامت کرده و بخوابند. این اقامت سرآغاز انحراف اخلاقی است.

 

محروميت از مهر مادری :

 

­­­­

  رابطه والدين با فرزندان اولين ومهم ترين عاملی است که در رفتار واخلاق آينده او مؤثر است . يکی از مهم ترن مسائل در زمينه ی رابطه ی والدين با فرزندان اين است که والدين بتوانند رابطه ی گرم وصميمی با آنان بر قرار کنند .

برقراری رابطه ی صميمانه با کودک نيازهای مهم روانی فرزند از جمله نياز به محبت امنيت وهمدلی را برآورده می سازد البته گرچه بين پدر و مادر از لحاظ محبت کردن به فرزند هيچ تفاوتی نمی توان قائل شد اما حضور گرم مادر در کنار فرزند آتش عشق ومحبت را شعله ور تر می سازد حضور دائمی مادر در طول سال های زندگی بويژه در دوران های کودکی نوجوانی وجوانی از اهميت های ويژه ای برخوردار است حضور  هميشگی مادر در اين مراحل همراه با مهربانی ها ، مراقبت ها ، مهر وعطوفت ويژه ی او اين حس را در وجو د انسان بوجود می آورد که در اين جهان تنها وبی ياور نيست ودر صورت لزوم از همايت بی دريغ مادر بهرهمند خواهد شد وانسانی که به هر دليلی از مهر و محبت مادر محروم است واز کمبود وجود محبت مادری نسبت به خود رنج می برد شايد اين مهر ومحبت را در جای ديگری جستجو کند ودر زندگی دچار مشکلاتی شودگرچه محبت پدر برای فرزند بسيار لازم است اما چون در مادر شدت وقوت عنصرعاطفه و احساس وجود دارد بيشترين نيازمهرو محبت رابرآورده مي سازد . زن به دليل بر عهده داشتن وظيفه ی خطير مادري که دستگاه آفرينش ، آفرينش آن را برای او قرار داده است از عاطفه ومحبتی به مراتب افزون ترازمرد برخوردار است . شايد نبود وجود آتش گرم مهر مادری از نظر روحي لطمه ای سنگين برروان و عواطف انسان وارد شود و اورا به راه هايي بکشاندکه درآخر به بي راه ختم شود . گرچه نميتوان گفت تمامی انسان ها از مهر مادری بهرهمندند اما بايد بدانند وآگاه باشندکه به هر مهر و عطوفتی نميتوان تکيه کرد و چشم اميد بست . ومحبت را ازکسي که شايسته است درخواست کرد . ودرهرمرحله خدا را از ياد نبرد که او از همه کس بربندگانش مهربان تراست.                                                                                                                             

  داشتن والدين خلافكار

 

همواره يكي از مشكلات ناهنجاري در جوامع داشتن والدين خلافكار ميباشد كه فرزندان خود را به نابودي مي كشد.

جوانان را در يابيم ؛.

تجاوزگران از حدود خدا ظالمند و ظالمان در جهنم اند.

بعضي از جوانها راستي ان قدر پاكند كه انسان به حال انها غبطه مي خورد كه اي كاش من هم مثل انها پاك بودم .اما از ان طرف كه مي بينيم اين پاكدلان در اين محيط فاسد ما گير كرده اند ‌‌‌جدا محزون و غمگين مي شويم كه اين بيچاره ها چه كنند و چگونه پاكي خود را نگه دارند؟!

‹‹ نگه دارم به چندين اوستادي    چراغي را در اين طوفان بادي››

اين بي پروايي هاي زنان و دختران در كوچه و بازار و خيابان و دانشگاهها و ادارات تا برسد به فيلم هاي تلويزيوني در خانه ها ايا عقل و ايمان سالم براي جوانان باقي مي گزارد ! غريزه ي جنسي در وجود انسان حاد ترين و تندترين غرائز است و نمي شود از كنار ان به سادگي گذشت به ادم گرسنه و تشنه اگر اب و نان نرسد به لجن خواري مي افتد و به انواع

بيماري هاي مهلك مبتلا مي گردد.

از طرفي هم ما بر سر ان بيچاره ها فرياد مي كشيم : اي جوانان تقوا تقوا ! اتباع از دين ! اتباع از قران ! انها حق دارند به ما بگويند : اخر چگونه تقوا چگونه اتباع با اين محيطي كه شما به وجود اورده ايد.                          

‹‹  باز مي گوئيد چابك باش و دامن تر مكن               اي مسلمانان بر شما باد رعايت تقوا الهي ››

ما عرض مي كنيم بله شما درست مي گوئيد و حق با شماست اما از دست امثال بنده كاري بر نمي ايد كه فرياد بكشيم اي مسلمانان تقوا ! اي مسلمانان اتباع از قران !

((بر گرفته شده از سلسله مباحث معارفي  تفسير ايات 15و16 مائده))

اما گاهي والدين خود نمي دانند و نا خواسته باعث مي شوند كه جزء والدين خلافكار قرار گيرند به اين صورت كه معمولا در مورد   تربيت فرزندان اول خود دچار اشتباه مي شوند و اين به دليل ناشي بودن انها و همچنين پيروي از مد ها و روش هاي غلط مي باشد كه معمولا از كم سن و سال بودن انها نشئط مي گيرد و باعث مي شود كه فرزندانشان در اينده اي نه چندان دور دچار نا هنجاري ها و مشكلاتي شوند ومتاسفانه جزء نا هنجاري هاي جامعه قرار گيرد و مردم و جامعه بخواهند كه به مغابله با انها بپردازند .

اما گاهي والدين خود مي دانند و با اشراف كامل بر اين موضوع فرزندان خود را به كارهاي نادرست دعوت مي كنند و اين گاهي به دليل سود اوري اين كارها براي والدين مي باشد كه متاسفانه فرزندانشان را به راه اشتباهي كه خود رفته اند فرا مي خوانند و اين مو ضوع گاه براي فرزندان رنج اور ترين مسائل مي شود مثلا برخي از اين پدرها براي كسب منفئت يا براي در اوردن خرج كارهاي خود دخترانشان را مجبور به خود فروشي مي كنند و يا پسرانشان را مجبور به پخش مواد مخدر و يا هزاران هزار كار ديگر كه در بطن چنين خوانواده هايي وجود دارد و ما از انها بي خبريم .

كودكان خياباني

مي گويند اينروزها ميوه فروشها سيبها را رنگ مي کنند و علت وجود اينهمه سيبهاي قرمز و خوش ظاهر در ميوه فروشيها هم ناشي از همين رنگ آميزي هنرمندانه است . البته نه اينکه سيبها را رنگ کنند، فقط اندکي به رنگ و لعاب آن مي افزايند ؛ يعني با درست کردن يک پاتيل بزرگ از مخلوط پارافين مايع و آب ولرم و قرار دادن سيبها درون آن ، يا صرفا" با کشيدن يک دستمال آغشته به پارافين ،سيبها رابراق وخواستني مي کنند.سيبهايي که به اين ترتيب خوش نما مي شوند ، البته و صدالبته که ديرتر هم ظاهرشان را از دست مي دهند ؛ يعني لايه ی     
روغني اي که پوست سيب را مي پوشاند از لک دار شدن وبدمنظر شدن
سيب جلوگيري کرده ظاهر آن را حفظ مي کند هرچند متاسفانه اين عمل باعث خراب شدن و گنديدن و فساد سيب از داخل مي شود و نهايتا" سيبها تنها ظاهري نمايشي دارندودلبرانه خودنمايي مي کنند اما نه تنها قابل خوردن نيستند و امکان مسموميت دارند بلکه دريغ که حتي به درد « کرمهاي  اسطوره اي سيب » ها هم نمي خورند . البته نبايد از نظر دور داشت که سيبهاي «ظاهرساخته » ي « از درون فروپاشيده » در روند توسعه و از منظر بازار يعني مکان اول نظام سرمايه داري بسيار مفيد است به چند دليل : نخست آنکه بدليل ديرتر از دست دادن ظاهر، زمان بيشتري در چرخه ي بازار و اقتصاد مي ماند پس دلالهاي بيشتري از آن منتفع مي شوند. دوم آنکه به همان دليل گفته شده کارآفرين است و عده اي را سرکار مي گذارد .سوم آنکه به زيباسازي شهر کمک شاياني مي کند . چهارم آنکه چون قابل خوردن نيست زودتر ازموعد به مصرف آشغال داني رسيده و چرخه ي اقتصاد را پوياتر مي کند . پنجم آنکه چون روي آن کار تخصصي انجام گرفته ، ميوه فروش به عنوان يک متخصص خود باور و خود جوش مي تواند ادعا کند که بر روي سيب مذکور کار علمي و عملي انجام داده در اصطلاح جهان سرمايه داري توليد علم کرده و بنابراين از حق قانوني خود به عنوان مخترع يا مبتکر دفاع کند. مهمتر از همه آنکه نه تنها اين عمل فضاي رشد انگلهاي ميوه را از بين برده به ريشه کني آنها کمک مي کند بلکه بدليل خرابي پيش از رسيدن به ذباله داني ، سيبهاي فوق از دسترس آشغال جمع کنها و جويندگان ذباله که آفتهاي اصلي و مخدوش کننده ي چهره ي زيباي جامعه ي سرمايه داري هستند دور مانده شايد بتواند از شمار انبوه اين ضمايم هميشگي جوامع سرمايه داري اندکي بکاهد.  وموارد ديگري که بزرگان مي دانند و ذکر آنها در حال حاضر به صلاح جامعه نيست. البته  تنها مشکل اين است که اين سيبها بدرد خوردن نمي خورد و کارکرد اصلي خود به عنوان يک ماده برطرف کننده نياز انساني به غذا را ندارد به عبارت ديگر تنها نام مجازي سيب را به دوش مي کشد و بس . بي شک سيبي که تنها پوسته اي زيبا دارد فقط به درد نمايش مي خورد و هرگز کارکردي براي رفع نيازهاي واقعي انسانها ندارد . اما آيا اين موضوع اساسا" مهم است ؟

در جامعه ما دلسوزاني وجود دارند که هر چند قدرت در اختيار ندارند و تنها مجبور به خون دل خوردن و نگريستن يا گاهي کمکهايي که خود نيز بي اثر بودن آن را مي دانند اما دل بدان خوش مي دارند ، هستند لکن با ديد عميق ترو مسئولانه تر  از صاحبان قدرت به اين معضل مي نگرند. براستي چگونه است که ساعتها وقت صرف مي گردد و ميلياردها خرج مي شود تا مشکل ترافيک و فوتبال و ساخت و ساز و غيره و غيره اندکي بهبود يابد، اما براي مشکلات انساني جامعه خصوصا" مشکلاتي که به بي پناهترين و محرومترين قشر جامعه يعني کودکان بي سرپرست و محروم  از هرگونه قدرت مربوط مي شود ، به چند سرتکان دادن ، نچ نچ و آه کشيدن يا روبرگرداندن اکتفا مي گردد . نکند اينکه کودکان نه توان فرياد زدن دارند نه از نظر قانوني حق   مالکيتِ دارايي اقتصادي و نه حتي حق راي و به راحتي صدايشان زير مشت ولگدهاي بيرحمانه ي صاحبان قلدرشان به ناله هاو هق هق ها و زنجموره هاي خاموش تبديل مي شود ،سبب اينهمه بي مهري ، کم لطفي و بي توجهي است  .

«گيرم چند کودکي هم زير بار ظلم و با رنج جان سپردند يا شب و روزشان ترس و بيزاري شد ، در اين دوران وانفسا که هر کس درانبوه مشکلات خودش غرق شده ،صدا از چه کسي به پشتيباني از آنان يا به اعتراض بلند خواهد شد » يا « بمانند که فردايي پر رنج تر را تجربه کنند! بروند هم براي خودشان بهتر است هم براي کلّ جامعه » و افسوس که بسياري از اين کودکان سالها رنج مي کشند و پس از آن با خاطره هاي روحي و بيماريهاي رواني دست و پنجه نرم مي کنند و در تمام اين سالها در هرلحظه براي راحت شدن از رنجهاي ناخواسته آرزوي مرگ مي کنند ؛ اما گويي مرگ نيز آنها را فراموش کرده است .

سوال اينجاست ؛ آيا مشکلات انساني که هر روز حادتر و حادتر مي شود به اندازه ي آسفالت خيابانها و بازيهاي بوندسليگا هم ارزش ندارد . نگاه کنيد به صفحه ي روزنامه ها و مجلات چه اشکي براي ضعيف شدن تيم پيروزي ريخته مي شود و چه فرياد وامصيبتا براي شکست تيم فوتبال سرداده مي شود يا چگونه با جابجا شدن لاتاري دنياي سرمايه داري ،بورس ،اين قمار مجاز سرمايه داري مالي شده همگان به تکاپو مي افتند که اي واي شاخصها چند واحد کاهش يافت. اما هيچکس را غم پرپر شدن و رنج هزاران کودک درحال استثمار شدن نيست . آيا رنج کودکاني که از چند سالگي طعم تلخ تجاوزات و سوءاستفاده هاي جنسي رامي چشند و محروم از هر گونه پناه اند ، تن کسي را نمي لرزاند ؟ چگونه است که براي هر چيزي در اين جامعه چندين دستگاه موازي متولي وجود دارد ، اما هيچ کس حاضر به تقبل توليت اين گلهاي معصوم نيست ؟ کودکان و حتي نوزادانيکه همگان از رنجشان و از چگونگي سوءاستفاده هاي مختلف از آنها باخبرند و چقدر سکوت ؟ فراموش نکنيم در جامعه اي که تامين اجتماعي در آن فقط حرف است و بس ، يک حادثه مي تواند کودکان وابسته به خود ما را در جايگاه اين کودکان بنشاند . از دست دادن سرپرست در جامعه اي که بسياري از خانواده ها تنها پس اندازي به اندازه ي چند روز يا هفته دارند و نبود حمايتهاي رسمي و مسئو لانه از کودکان و خانواده هاي بي سرپرست بسيار زودتر از آنچه حتي در تخيل مي گنجد مي تواند چنين افرادي را طعمه ي باندهاي منسجم و سازمان يافته‌ي مخوف گرداند .

کودکان بي پناه در جامعه ي ما به اشکال مختلف طعم تلخ محروميت و رنج ناشي از بي توجهي جامعه را
مي چشند . نوزاداني که به
فروش مي رسند . براي گدايي يا براي پوشش اعمال فساد همچون خودفروشي و نقل و انتقال مواد مخدر اجاره داده مي شوند . به عمد با قطع کردن اعضاء ، شکستن دست و پا و ايجاد زخم هاي شنيع بر صورت و بدن آنها به قصد جلب ترحم مردم ، معلول مي شوند و سالها رنج معلوليت و فقر مضاعف را به دوش مي کشند. به اجبار لباسهاي مسخره مي پوشند و با صورتهاي بزک شده يا سياه لودگي مي کنند و زخم عميق حقارت و تحقير شدن را در قلب و اعماق وجود خود تا دم مرگ يدک مي کشند . کودکاني بي آينده و بي خوابِ خوش براي آينده . بي آينده اي که دل بدان خوش کنند و بي رويا،  هرچند لااقل داشتن رويا کمترين حق مشروع هر کودکي است .

کودکاني که ناخواسته ماده ي خام بزهکاران آينده اند . آژانسهاي اجتماعي کردن همچون خانواده ، مدرسه ،
جمع هاي گوناگون اوقات فراغت
و رسانه ها کداميک قدمي در راه اجتماعي کردن اين کو دکان بر مي دارند که بتوان از اين کودکان پس از بلوغ انتظار رفتار اجتماعي را داشت به راستي از فرداي کودکي که در خودفروشي مادر، اورا همراهي مي کند يا با لباسهاي نازک در سرماي گزنده و با شکم گرسنه و محروم از رفتن به مدرسه خوشبختي کودکان ديگر را نظاره مي کند ، چه انتظاري مي توان داشت ؟ آيا تنها به برگزاري چند جشن عاطفه ها و جمع آوري صدقه و امثالهم مي توان بسنده کرد و دل خوش کرد ؟ کجايند آن همه داعيه داران حقوق مردم که واژه ي قشر آسيب پذير ( که واژه ي مد امروز است ) از دهانشان نمي افتد اما همواره در مواجهه با اين کودکان و صحنه هاي فجيع سوء استفاده استفاده از کودکان چشم فرو مي بندند و زبان در کام مي کشند و بر سرعت قدمها مي افزايند که ديدن بعضي صحنه ها و دخالت در بعضي امور به صلاح نيست .

آيا درتدوين برنامه هايي چون چشم انداز بيست ساله و . . . ديگر برنامه هاي عمراني و توسعه ، در کنار هدف توسعه که متاسفانه همواره سينه ي محرومان را آماج تيرهاي زهرآگين خود قرار مي دهد ، فکري براي اين مظلوم ترين و معصوم ترين قشر جامعه مي شود ؟ ايا متولي مسئولي که از خط حرف بگذرد و عمل موثري انجام دهد تعيين خواهد گرديد ؟

چه بسيار کودکاني که گاه بدليل محروميت از داشتن پدرمشخص حتي از داشتن شناسنامه نيز محرومند . گفته مي شود کم نيستند کودکان ناخواسته ي زنان روسپي اي که فاقد شناسنامه اند و به همان دليل محروم از حضور در مدرسه يا هر جمع آموزش دهند ه ي ديگر. چه آينده اي در انتظار چنين کودکاني است و بالطبع با افزايش شماراين کودکان چه آينده اي در انتظار اين جامعه خواهد بود ؟  آيا وقت آن نرسيده که در دستگاه عريض و طويل مديريت جامعه ي امروز ما که همه نيز داعيه ي طرفداري از مظلومان و محرومان دارند ، کسي لحظه اي بر سر اولين چهارراه يا ميداني  که از آن عبور مي کند ، بايستد ، شيشه ي ماشين را پايين بکشد و لختي بر چهره ي معصوم و رنج کشيده ي اين گلهاي در حال پرپر شدن پيش از شکوفايي ، درنگ کند و بينديشد آيا عدالت اجتماعي تنها براي اعضاي رسمي و به ثبت رسيده ي جامعه مفهوم مي يابد ؟ آيا اساسا" به عقوبت گناه يک زن و مرد مي توان کودک معصومي را با سلب حق داشتن شناسنامه از تمامي حقوق قانوني خود محروم کرد؟ و اين محروم کردن آيا عدالت است يا عداوت ؟ . . .

لختي بينديشيم !بي شک سيبي که تنها پوسته اي زيبا دارد فقط به کار نمايش مي خورد و هرگز هرگز هرگز کارکردي براي رفع نيازهاي واقعي انسانها ندارد.

عدم درك درست خانواده از دوران بلوغ

نوجواني يكي از مهمترين و پرارزشترين دوران زندگي هر فرد محسوب مي شود زيرا سر آغاز تحولات و دگرگوني هاي جسمي و رواني در اوست و بلوغ نقطه عطفي در گذر زندگي او از مرحله كودكي به بزرگسالي است.. آگاهي نداشتن و يا عدم آگاهي كامل و صحيح، نوجوانان را گيج و سردرگم مي كند و اين حالات نتايج منفي و زيانباري بدنبال خواهد داشت. والدين و مربيان وظيفه دارند اطلاعات كافي در خصوص تغييراتي كه در طول و به دنبال بلوغ جنسي در نوجوان اتفاق مي افتد به تدريج و با استمرار ارائه كنند. عدم ارائه اطلاعات كافي و صحيح در مورد بلوغ باعث مي شود كه نوجوان از منابع ديگر كه معمولا انحرافي است، اطلاعات كسب كند و اين اطلاعات غلط مي تواند او را به انحراف كشاند. والدين و مربيان از يك تا دو سال قبل از بلوغ كامل نوجوان مي بايستي اقدامات زير را انجام دهند.

- او را آماده كنند كه به زودي و بتدريج تغييراتي را در جسم و روان خود احساس خواهد كرد.

- به طرق مختلف او را مطمئن كنند كه تغييرات ايجاد شده طبيعي است.

 - از اينكه اين تغييرات در او شروع شده به او تبريك بگويند و خاطرنشان كنند كه دوره جديدي در زندگي او آغاز شده است.

- به او يادآوري نمايند كه اين تغييرات در جهت تكامل فردي و قدمي بسوي اجتماعي شدن اوست به همين دليل وظايف فردي و اجتماعي جديدي براي او منظور شده است. - به او بگويند كه تغييرات جسماني همراه با تغييرات رواني خواهد بود اين تغييرات رواني در سه بعد هيجاني، خلقي و رفتاري اتفاق مي افتد. نكته مهم در دوره بلوغ برقراري ارتباط صحيح با نوجوان است. كودك دلبند ديروز  با تغييراتي كه درجسم و روانش روي مي دهد پا به دوران بزرگسالي مي نهد.  اينكه مي خواهد هويت جديدي را براي خودش به دست آورد،طبيعي است كه در برقراري رابطه با او مشكلاتي  بوجود مي آيد. براي اين كه روابط شما والدين و مربيان با فرزند يا دانش آموز نوجوانشان صميمانه تر و گرمتر باشد، لازم است كه به نكات زير توجه كنيد

. پذيرش نوجوانان: گام اول براي ايجاد و تحكيم يك رابطه دوستانه و صميمي با نوجوان اين است كه او را با همه كمي ها و كاستي هايش قبول داشته باشيد. كاستي هاي رفتاري او را همچون نقاط قوت و توانايي هايش بپذيرد و او را به عنوان فردي كه داراي استقلال، سليقه هاي خاص و عقايد قابل ارائه است، نگاه كنيد. احساساتش را پذيرفته و اعتماد به نفس او را با كم اهميت جلوه دادن اشتباهات و تقدير از كارهاي پسنديده اش بالا ببريد. نوجوانانتان را درك كنيد: درك و برداشت از زندگي و مسائل آن متفاوت از برداشتي است كه نوجوان دارد.

او زندگي را به ساده ترين وجه ممكن مي نگرد، بطوري كه عقايدش براي شما پوچ و مسخره است. نسبت به عقايدش بي اهميت نباشيد وي را مورد تمسخر قرار ندهيد. چرا كه اين استهزاء به تداوم رابطه عاطفي با فرزندان لطمه مي زند. ارتباط را دو طرفه كنيد: در بسياري از اوقات و به دلايل گوناگون ممكن است شما والدين و مربيان به نوجوان بگوييد كه چه بكند و چه نكند و از او توقع حرف شنوي نيز داشته باشيد. اين برخورد با نوجوان كه حاكي از ارتباط يك طرفه، معيوب و غير قابل دوام است، منجر به سركشي و عصيان نوجوان در برابر دستورات شما مي شود و به رابطه عاطفي و صميمانه بين شما و او لطمه مي زند.

آموزش مهارت در برقراري روابط اجتماعي: نوجوانان در دوره بحران بلوغ نسبت به تعلق داشتن خود در گروه كودكان و يا بزرگسالان سردرگم مي شوند و ممكن است كه در ميان جمع خانواده يا دوستان و آشنايان، رفتارهاي بزرگتر از سن و يا گاهي كودكانه از خود بروز داده و روابط اجتماعي پسنديده اي برقرار نكنند، كه با شركت دادن فرزند نوجوانتان در جمع دوستان و آشنايان مهارت روابط اجتماعي او را افزايش دهيد؛ مثلا با فرزند نوجوان خود به گردشهاي دو نفره برويد و در بسياري از روابط اجتماعي نظير آشنا شدن با ديگران، خريد كردن از مغازه، پيدا كردن نشاني يك موسسه و درخواست انجام كاري از يك اداره با وي تمرين عملي كنيد.

استقلال طلبي نوجوان: نوجوان مي خواهد از قيد و بندهاي دوران كودكي كه او را به خانواده اش متصل كرده است، جدا شود و الگوهاي جديدي را جايگزين آنان كند. از طرفي نيز شديدا به خانواده وابسته است و مي خواهد كه توقعاتش را برآورده كنند. لذا حس استقلال طلبي خود را با مخالفت، مقاومت كردن و لجبازي با والدين و مربيان نشان مي دهد و اين نياز نوجوان براي شما مشكل آفرين مي شود. براي برخورد با اين رفتار نوجوان، بهترست هميشه با او به لحني صحبت كنيد كه احساس نكند برايش تصميم گيري مي كنيد آزادي را به تدريج و متناسب با سني كه دارد به او عطا كنيد و نظارت غير مستقيم داشته باشيد و اگر زماني دريافتيد كه از آزادي شما، سوء استفاده كرده به او تذكر داده و او را متوجه اعمالش بكنيد. بدانيد كه حذف آزادي، براي يك مدت كوتاه مي تواند برايش آموزنده باشد.

نتيجـه گيــري   :

1-  بررسي هاي مختلف نشان داده است كه محيط خانواده رابطه مهم و مستقیمی با بروز رفتارهای ناهنجار و انحرافی دارد  ، منحرفان اغلب دارای والدینی نامناسب و محیط خانوادگي متشنج و از هم گسيخته دارند  اين افراد اغلب در برابر والدين مقاومت مي كنند بطور كلي اين افراد كساني هستند كه بالقوه نيروي بزهكارانه فراواني در وجود خود دارند اما اينكه اين نيروها روزي به فعل تبديل شوند بستگي به طرز رفتار والدين و ساير افراد خانواده و محيط اجتماعي كه در آن قرار مي گيرند دارد. اينگونه خانواده ها مهارت هاي تربيتي لازم جهت فرزندپروري را ندارند و خود زمينه اي براي بروز رفتارهاي منحرف ايجاد مي كنند لـذا با توجه به مراتب فوق مي توان گفت بمنظور :

پيشگيـري از آسيب اجتماعـي :

 با توجه به معیارهای بسیار متنوع در مواجه با خیل عظیم افراد جامعه با دیدگاها و انتظارات مختلف موارد مشروحه زیر متصور است :

1- پيشگيري سطح اول در سطح جامعه عمل مي نمايد و شامل آموزش مهارتهاي زندگي  از طریق رسانه های عمومی نظیر رادیو ، تلویزیون ، تبلیغات درون شهری ، برون شهری  براي كل افراد جامعه ،   خانواده ها، والدين و بويژه نوجوانان است.

2- آموزش مهارتهای اختصاصی زندگی و پایه ای در سطح مدارس توسط کارشناسان خبره و مطلع به مسائل روز و مشکلات جامعه

3- تحقیق ، مطالعه و انجام نظر سنجی در سطح جامعه و آشنایی با دیدگاههای جوانان ، خانواده و جامعه

4- آشنایی با منابع موجود در سطح جامعه و معرفی آنان به اقشار مختلف مردم

5- ایجاد تسهیلات معیشتی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از طریق دولتها ،

6- ایجاد تسهیلات رفاهی ، و کیفی با قیمتی مناسب جهت استفاده عموم مردم

7- رفع مشکلات اقتصادی جامعه به منظور کاهش فشارهای عصبی و روانی

8- ایجاد زمینه های شغلی مناسب جهت جامعه ( علی الخصوص جوانان )

9- تشخيص زودرس آسيب هاي اجتماعي همراه با اقدامات هماهنگ اجتماعي از سوي دولتها مي باشد.

10- شناسایی مشکلات عمومی جامعه و بها دادن به آنها در راستای حل و فصل معضلات بصورت عملی

11- مبارزه با مفاسد موجود اجتماعی و در نقطه مقابل آن معرفی سنبل ها ، جایگزینهای مناسب وقابل لمس

12- تقويت ايمان و هويت ديني همراه با پايبندي، تعهد و پيروي نمودن از فرهنگ ناب اسلامي توسط خانواده ها و دولت و دوري گزيدن از هرگونه وعده هاي دروغين، توخالي و غيرعملي توسط آنها.

13- ارائه تعبیر و تفسیر نوین از فرهنگ ناب اسلامی به شیوه ای علمی دینی و دینی- علمی 

14- جلب اعتماد افراد جامعه خانواده ها جوانان به مسئولین و برعکس

15- ایجاد جاذبه های دینی فرهنگی اجتماعی - تفریحی برای جامعه به جای محدودیت ها

16- پایبندی به قوانین و مقرارت جامعه توسط بصورت دو طرفه

 

 

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۸۶ساعت 16:0  توسط بهمن آتش زبان  | 

اخلاق اسلامی16-08-86

منظور از حقیقت جویی در پژوهش چیست ؟

یعنی اینکه پژوهشگر باید ، تمام تلاش خود را در جهت کشف حقیقت بنماید  و هرگز ازمشکلاتی که ممکن است دیگران برای او پیش آورند نهراسد و در تحلیلهای خود به شخص توجه نکند بلکه به حقیقت کلام و تحقیق توجه داشته باشد

منظور از نشاط در تحقیق چیست ؟

یعنی اینکه محقق با شوق و ذوق و نشاط در پی حل مسئله خود باشد و هرگزخستگی و کسالت به خود راه ندهد

چه عواملی موجب سستی و بی انگیزگی در انجام پژوهش میشود ؟

1-      اهمیت کار تحقیق برای محقق روشن نشده باشد

2-      علاقه درونی به موضوع  تحقیق نداشته و صرفا" به جهت درآمد یا شهرت یا مسائل دیگری دست به تحقیق زده است

3-      عدم توجه محقق به توانایی ها و امکانات و محدودیت های خود که ممکن است به یاس و سرخورگی بیانجامد

شرایط یک محقق برای انجام تحقیق چیست ؟

یک محقق ،  پیش از هرچیز باید به توانایی های خود توجه کند ، آنها را بشناسد و باتوجه به آنها حرکت کند تا با نشاط و شادابی لازم ، تحقیق خود را به انجام برساند

منظور از پژوهش گروهی در تحقیق چیست ؟

یعنی اینکه پژوهش فردی هرچند در جای خود مفید و ارزنده است اما کار گروهی درصد خطای کمتری داشته و از طرفی از منطق و استحکام بیشتری برخوردار است

رذایل اخلاقی در عرصه پژوهش را نام برده و به اختصار توضیح دهید

1-      شهرت زدگی

2-      شتاب زدگی

3-      دخالت دادن خواسته های شخصی

4-      انتحال

شهرت زدگی :

            یعنی اینکه مشهور بودن یک رای و عقیده ، هرگز به معنای درست بودن آن نیست و « اکثریت » هرگز مساوی با « حقانیت » نبوده و نیست و پژوهشگر  مجاز نیست یک رای  را به صرف کثرت طرفداران آن ، یا شهرتش ، بپذیرد یا آن را مبنایی برای تحقیقات قرار دهد

شتاب زدگی :

            یعنی اینکه شتاب زدگی مانع درک درست موضوع میشود و شخص شتاب زده نمیتواند در همه جوانب موضوع پژوهش خود اندیشه کند . و از طرفی ممکن است یک پژوهشگر تا زمانی که زنده است نتواند نتایج پژوهشهای خود را ببیند و آیندگان با ادامه دادن کارها و پژوهش های ناتمام او،  کار را به نتیجه برسانند بنابراین نباید توقع داشت که به هر قیمتی ، در مدت زمان معینی پژوهش را به پایان برسانیم

دخالت دادن خواسته های شخصی :

یعنی اینکه پژوهشگر هرگز نباید دیدگاه ها ، خواسته ها و اغراض شخصی یا صنفی خود را بر موضوع تحقیق  تحمیل کند ، و تحقیق موقعی معتبر است که بی طرفانه و بدون حب و بغض های پیشین صورت گیرد زیرا در این حالت هم خود و مخاطبانشان را به گمراهی و انحراف می کشاند

انتحال :

انتحال به دو معنی بکار برده شده است

1-      سرقت ادبی

2-      خود را به مذهب ، قبیله ، گروه و یا شخصی منسوب ساختن .

در هر دو حالت یعنی اینکه  شخص میکوشد برای درست جلوه دادن سخن و مدعای خود ، افراد نام و نشان دار و صاحب نفوذ علمی و تاریخی را مدافع نظر خود معرفی کند و کسانی را به خود منسوب میکنند که هیچ نسبتی با آنان نداشته و اصولا" دارای مبانی فکری متفاوتی بوده اند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آبان ۱۳۸۶ساعت 14:25  توسط بهمن آتش زبان  | 

نمونه سوال آمار06-08-86

در یک تحقیق ، اتوموبیل هایی که از یک چهار راه عبور میکردند را مورد بررسی قرار دادند اطلاعات بدست آمده بشرح زیر است :

12 اتوموبیل با 1 سرنشین ، 6 اتوموبیل با 2 سرنشین ، 4 اتوموبیل با 3 سرنشین ، 12 اتوموبیل با 4 سرنشین ، 1 اتوموبیل با 6 سرنشین

تعیین کنید بطور متوسط هر اتوموبیل چند سرنشین دارد؟

 

 

داده های زیر زمان مورد نیاز برای سرویس دهی ماشین ها را در یک گاراژ به دقیقه نشان میدهد میانگین تقریبی زمان سرویس دهی را بدست آورید .

فراوانی

زمان به دقیقه

24

25-5

15

45-25

10

60-45

6

90-60

2

120-90

1

140-120

 

 

 

 

نمرات درس اقتصاد دانشجویی در طول ترم تحصیلی برابر است با 19-18-8-16.5-18.5-19

مطلوب است محاسبه میانگین  داده های فوق

 

 

جدول زیرمربوط به بازیکنان یک تیم فوتبال است مطلوب است میانگین سنی آنها

 

فراوانی

سن بازیکن

1

18

1

19

2

22

3

23

4

25

5

26

3

27

 

 

اگر میانگین داده های x1,………..x7 برابر مقدار 16 باشد ،  مقدار  ∑ = (xi-16)  را با استفاده از تعریف میانگین محاسبه نمائید.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آبان ۱۳۸۶ساعت 10:41  توسط بهمن آتش زبان  | 

جامعه شناسی16-08-86

نظریه بیگانگی : ( دید گاه ماتریالیستی )                                                    جلسه 16/08/86

این نظریه در محور تحلیلهای اقتصادی و اجتماعی مارکس قرار داشت و در واقع پاسخی بود بر کاستیها ، ستمها ، نقایص و اشکالات نظام سرمایه داری  پس از شکل گیری اخلاق سرمایه داری بود بر اساس این نظریه انسانهای به ابزاری تبدیل شده بودند که نظام سرمایه داری از آنها برای برگزیده شدن خود به عنوان افراد برتر جامعه استفاده میکردند و تعبیر جامعه شناسی بیگانگی بر این نظریه این بود که :

در نظام سرمایه داری آدمیان با خود بیگانه بودند و خویشتن خود را در جمع از دست میدادند یعنی هم چیز آدمیان کار شده بود و همدیگر را فراموش کرده بودند وکار ، انسانها را از هم دور و بیگانه میکرد و در این حالت کار خصائص بشری خود را از دست میدهد زیرا کار صرفا" وسیله و یک ابزار برای امرار معاش بود

ابعاد ( ویژگیهای ) اصلی نظریه از خود بیگانگی از نظر مارکس :

1-   در جامعه سرمایه داری کارگران از محصولات تولید شده توسط خود جدا هستند و کارگران به جای توجهه به نیازهای خود ، برای دیگران کالا تولید میکنند و همین تولیدات به سرمایه داران کمک میکند تا از کارگران بهره کشی نمایند و افزایش تولید ، افزایش بهره وری را برای سرمایه داران دارد

2-   در رابطه با بازار،  افراد اجبارا" در مقابل هم قرار میگیرند و به جای داشتن روابطی در شان انسانی  ، روابطی بر مبنای کارگر ، کارفرما و مشتری حاکم میگردد

3-      به دلیل تقسیم کار وظایف کار بصورت کسل کننده ای بی معنا ، ناقص و بی پاداش در می آیند و کار به جای هدف ، به وسیله تبدیل میشود

4-      افراد بشر از همنوعان خود بیگانه میشوند زیرا کار یدی ( دستی ) بصورت شغلی در می آید که نه خلاق است و نه احتیاج به تفکر دارد.

چرا در دیگاه نظام سرمایه داری کار به سطحی غیر انسانی تنزل پیدا میکند ؟

از نظر مارکس  در نظام سرمایه داری ، تولید خصیصه خلاقیت فردی و برنامه ریزی و بطور کلی کار فکری را از کار یدی جدا میگردد  و باعث از بین رفتن آن میشود بهمین دلیل کار دستی به سطحی غیر انسانی و حیوانی تنزل پیدا میکند

از نظر مارکس انقلاب پرولتاریایی  و طبقات اجتماعی چگونه شکل میگیرد .

مارکس معتقد بود که سرمایه داران کارگران را تحت استثمار ( بهره کشی فرد از فرد ) خود قرار میدهند و از طرفی تحت لوای فئودالیسم ارزش افزوده تولید کشاورزان به نوعی توسط طبقه حاکم ضبط میشود واین امر باعث میگردد که سرمایه یک سرمایه دار بیشتراز پیش شده و لذا بین آنها فاصله طبقاتی ( تناقضهای اجتماعی و تغییرات اجتماعی از نظر مالکیت یا عدم مالکیت ) بوجود می آید و د و در نتیجه این تناقضها ابزار لازم برای نابودی نظام سرمایه داری فراهم خواهد گردید  و بر اثر آن جامعه کمونیستی یا انقلاب پرولتاریایی شکل میگیرد

برخی از طبقات اجتماعی متداول در فرهنگ و ادبیات مارکسیستی :

طبقات ثروتمند – طبقه برژوا – خرده برژوا – پرولتاریا – طبقه استثمارگر

منظور از طبقه اجتماعی چیست ؟ شاخصهای عمده آن را نام ببرید

طبقه اجتماعی به بخشی از جامعه اطلاق میشود که از نظر ارزشهای مشترک ، حیثیت ، فعالیتهای اجتماعی ، میزان ثروت ، متعلقات شخصی ، آداب و رسوم و معاشرت از بخشهای دیگر جامعه متفاوت باشد. سه شاخص عمده آن عبارتند از 1- درآمد 2- شغل (کار) 3- سطح تحصیلات

انواع شاخصهای عمده  و مهم طبقات اجتماعی را نام ببرید

شاخصهای اصلی : 1 - درآمد 2- شغل 3- سطح تحصیلات  

شاخصهای مهم    :  مذهب ، ملیت ، جنسیت ، محل سکونت و زمینه های خانوادگی.

شکل گیری طبقات در جوامع به چه چیزی بستگی دارد ؟ چهار عامل مهم آن را نام ببرید .

شکل گیری طبقه در هر جامعه به نظام اجتماعی آن جامعه بستگی دارد و چهار عامل شکل گیری آن عبارتند از :

1-      براساس نظام سنتی حاکم بر یک کشور از جمله آداب ، رسوم ، فرهنگ ، مذهب ، قومیت نژاد ، و جنسیت

2-      تغییر و تحولات اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی مانند انقلاب ها ، تغییر حکومتها

3-      تغییر و تحولات صنعتی ، اقتصادی و فنی که موجب شکل گیری فن سالاران ، تکنوکراتها و دیوان سالاران میشود

4-      تغییر و تحولات جهانی و شکل گیری علوم و فنون جدید

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آبان ۱۳۸۶ساعت 9:22  توسط بهمن آتش زبان  | 

بهره وری16-08-86

تئوری x – y  ( داگلاس مک گریگور ) :

مک گریگور مدیران را به دو گروه تقسیم کرد که هر گروه از آنها پیش فرضهایی در مورد کارکنان داشته و بر آن اساس با کارکنان رفتار میکردند

پیش فرضها ( مفروضات ) تئوری  X  :

1-      متنفر بودن اکثر افراد از کار

2-      استفاده از زور ، تهدید ، تنبیه  و کنترل برای وادار کردن افراد به کار

3-      مسئولیت گریزی افراد و ترجیح کنترل شوندگی

پیش فرضها ( مفروضات ) تئوری  y:

1-      علاقه مندی افراد به کار

2-      خود کنترل و خود هدایت بودن کارکنان

3-      مسئولیت پذیری افراد تحت شرایط مناسب

4-      خلاق و نو آور بودن اکثر کارکنان

5-      عدم استفاده از توان فکری اکثریت افراد

ب : تفکر سیستمی ( بند دوم از عصر رفتارگرایان )

نظریه پردازان علوم رفتاری ، بر عکس طرفداران نهضت روابط انسانی ،  در باره رفتار انسان در سازمان به روشهای علمی عمل کردند آنها دقت نمودند تا در تحقیقات خود باورهای شخصی و اعتقادات خصوصی خود را دخالت ندهند و تفکر سیستمی در مدیریت را بنیان نهادند .

موارد مورد توجه  نظریه پردازان علوم رفتاری در تفکر سیستمی :

1-      طرح ریزی تیمهای کاری با بهره وری بالا

2-      طرح ریزی برنامه های آموزشی

3-      طرح ریزی سیستمهای پاداش

4-      طرح ریزی شغل

اصول پنجگانه ای که در هنگام نگاه سیستمی باید به آن توجه داشت چیست ؟

1-      هدفهای کلی سیستم و بویژه معیارهای سنجش فعالیتهای آن

2-      محیط سیستم

3-      منابع سیستم

4-      اجزای تشکیل دهنده سیستم

5-      مدیریت سیستم

 درتفکر سیستمی و بهنگام مواجه شدن با یک مسئله به چه مواردی باید توجه داشت ؟

1-      مسئله نیازمند چند راه حل است

2-      حل مسئله تاثیرات دیگری به جز آنچه برای آن مسئله مورد نظر است ، همراه خواهد داشت

3-      سعی در پیش بینی اثرات جانبی حل مسئله امری ضروری است

4-      حل مسئله میتواند از طریق تشخیص و سنجش آمیخته ای از نتایج پیش بینی شده و نشده مورد ارزیابی قرار گیرید

5-      پس از دگرگونی وضعیت  ، راه حل پایدار نخواهد ماند

دیدگاه اقتضایی :

بر اساس این دیدگاه  هیچگاه یک راه عمومی و بهترین برای اداره کردن یک موضوع وجود ندارد و هیچگونه طرح  ، ساختار سازمانی ، شیوه رهبری یا نظارتی که مناسب برای تمام موقعیتها باشد در دست نیست و مدیران باید روشهای متفاوتی را که برای موقعیتهای مختلف باشند بیابند در تاریخ تکامل علم مدیریت تفکر اقتضایی قابل انتصاب به فرد یا افراد خاصی نیست

برداشت آزاد : یعنی اینکه هیچوقت نمیتوان یک راه حل  ثابت را برای حل یک مسئله در همه دوران استفاده نمود بلکه هر مدیری میتواند به اقتضای زمان و مسئله خود بهترین راه حل را پیدا نماید در واقع میتوان گفت که اولین راه حل همواره بهترین راه حل برای آن مسئله نیست

 

 

عوامل یا متغییرهای موقعیتی مهم در دیدگاه اقتضایی چیست ؟

1-      نوع ساختار کار

2-      میزان قدرت رهبر

3-      نقش زیر دستان

4-      میزان در دسترس بودن اطلاعات

 

روشهای شناسایی و تفکیک متغییرهای موقعیتی :

1-      طیف خود کامگی – دموکرات بودن

2-      الگوی فیدلر

3-      نظریه رهبری مبتنی بر موقعیت

4-      نظریه مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضاء

5-      نظریه مسیر – هدف

6-      الگوی مشارکت در رهبری

 

مشخصات مدیریت معاصر با توجه به دیدگاه اقتضایی :

1-      تاکید بر طبیعت سازمان بعنوان یک نظام که در آن هرجزء به جزء دیگری مرتبط است

2-      دگرگونی در یک بخش از سازمان بر سایر بخش اثر دارد

3-      درستی هر عمل مدیریت مبتنی بر تناسب آن با ویژگیهای خاص در هر موقعیت دارد

4-      لزوم تناسب بین ارکان سازمان یعنی افراد ، وظایف و مدیریت

5-      لزوم درک وابستگی بین ارکان سازمان یعنی افراد ، وظایف و مدیریت

الگوی فیدلر :

فرض  الگو :        عملکرد موثر گروه به رابطه مناسب بین سبک مدیریت در ایجاد رابطه با زیردستان و اوضاع و شرایط حاکم که اجازه اعمال نفوذ و کنترل میدهد بستگی دارد

شاخصهای موقعیتی :

1-      رابطه رهبر با زیر دستان

2-      ساختار کامل

3-      میزان قدرت رهبری

 

ویژگیهای افراد تیپ  A :

1-      با عجله بودن در کارها

2-      نداشتن وقت استراحت

3-      داشتن روحیه تهاجمی و رقابتی

4-      بی صبر و همیشه در حال حرکت

5-      دارای معیار کمی ( کمیت )

6-      انجام همزمان کارها

ویژگیهای افراد تیپ B  :

1-      صبور ، بی عجله و بدون نگرانی

2-      میانه رو و لاف نزن

3-      بازی برای تفریح نه پیروزی

4-      تحت فشار پایان وقت نبودن

5-      آسوده بودن بودن احساس گناه

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آبان ۱۳۸۶ساعت 7:52  توسط بهمن آتش زبان  | 

اخلاق اسلامی 09-08-86

1- هدف اصلي نظام آموزشي در هر جامعه چيست ؟ پرورش پ‍ژوهشگر و محقق است

2- شاخص مهم ارزيابي ميزان موفقيت نظامهاي آموزشي چيست ؟

تعداد پژوهشگراني است كه در خدمت جامعه قرار ميگيرند

3- پژوهش و تحقيق در چه صورتي مفيد خواهد بود ؟

الف با نيت و انگيزه الهي باشد

ب    - در راستاي خدمت به دين خدا ، جامعه (مردم )  باشد

ج     - اثر و نوشته اي از خود به جا بگذارد

 4-  چه نوع تحقيق و پژوهشي غير مفيد ( مضر ) است ؟

تحقيق و پژوهشي كه در راستاي زندگي حقيقي انسان نباشد و به انگيزه كسب قدرت ، ثروت و شهرت باشد فاقد ارزش حقيقي بوده و مضر ميباشد هر چند كه ممكن است دنياي ما و ديگران را آباد كند

5- آيا انسان هركاري را ميتواند به انگيزه الهي انجام دهد ؟

خير براي نمونه نميتوان با انگيزه الهي دست به سرقت و خيانت زد و يا با انگيزه الهي به خود و ديگران ستم نمود ، همانگونه كه حسن فعلي نيازمند حسن فاعلي است يعني يك كار خوب تا با انگيزه خوب انجام نگيرد ارزش اخلاقي ندارد و برعكس نيت خوب زماني كارساز و ارزش آفرين است كه به عمل خوب تعلق گيرد

6- چه عواملي بر تحقيق ، پژوهش و نتايج حاصل از آن موثر هستند ؟

پيش فرضهاي ارزشي و ديني ، هم در انتخاب موضوع پژوهش موثرند  وهم در نتايج پژوهشي  و هم درتفسير و تبيين يافته هاي پژوهشي او تاثير گذار هستند

7- چرا بايد در پژوهشهاي خود از يافته ها و پژوهشهاي ديگران هم استفاده كنيم ؟

 زيرا باد با بهره گيري از يافته و پژوهشهاي ديگران بكوشيم با افقهاي تازه تري را برروي بشريت بگشاييم

و در غير اينصورت  به احتمال زياد پس از سالها تحقيق دوباره به همان نقطه اي برسيم كه ممكن است سالها و بلكه قرن ها پيش ديگران رسيده بودند

8- يكي از مهمترين مراحل مقدماتي هر تحقيق چيست ؟ چرا ؟

8- ضرورت انتخاب گزينش مسئله  را در تحقيق بيان كنيد .

انتخاب مسئله و موضوع تحقيق يكي از مهمترين مراحل تحقيق است زيرا انتخاب مسئله بايستي آگاهانه صورت بگيرد تا بتواند مشكلي از مشكلات علمي يا عملي جامعه را برطرف سازد و در عين حال بايستي مورد علاقه پژوهشگر باشد با بتواند در برابر مشكلات و موانع احتمالي مقاومت كند

 9-  نقش و فوايد شهامت در پژوهش و انجام كارهاي سخت چيست ؟

اولا" معلوم خواهد شد كه تا چه اندازه توانمندي در آن كار داشته ايم و ثانيا"  در مي يابيم كه همه يا بيشتر كارهايي را كه به عنوان مشكل تصور ميكرديم خود به خود از ميان رفته اند و نكته ديگر اينكه پژوهشگر وقتي به نتيجه اي رسيد ميبايست شجاع بوده و از نظريه خود دفاع كند و هرگز تحت تاثير ، تهديد و تطميع از نتايج پژوهش خود دست  برندارد

10- منظور از امانت داري و نقش آن در پژوهش چيست ؟ و عدم رعايت آن چه عواقبي دارد ؟

يعني اينكه هر نويسنده اي اخلاقا" موظف است منبع هر مطلبي را كه از هركسي نقل ميكند  دقيقا" ذكر كند و براي نقد و يا استتناد به سخن يك انديشمند بايد همه سخن او را با دقت و امانت مطالعه كرد و استناد به او بايد در همان حد و اندازه اي باشد كه ادعا كرده است ، نه بيش از آن و نه كمتر از آن .زيرا عدم رعايت آن از سوي افراد يك جامعه ، اگر به صورت فراگير در آيد موجبات فروپاشي نظام اجتماعي را فراهم خواهد ساخت

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۶ساعت 21:43  توسط بهمن آتش زبان  | 

جامعه شناسی جلسه09-08-86

 

 

 

اخلاق کار را تعریف کنید :

اخلاق کار به معنای خلق و خوی ، علم معاشرت ، قواعد و دستورات رفتار انسانی میباشد.

 چرا تعاریف مختلفی از کار وجود دارد :

در تعریف کار مباحث مختلفی مطرح شده است که همگی  بستگی و برگرفته از جایگاه فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، مذهبی و اجتماعی هر جامعه است

بعنوان مثال :

عبریان ( یهودیها )  کار را بعنوان یک نفرین و لعنت الهی برشمرده اند که به خاطر عصیان انسان در بهشت نصیب انسان شده است

در جوامع اولیه و سنتی فعالیتهای زندگی بین زنان و مردان به نحو تقریبا" مشخصی تقسیم شده بود و معمولا" کارهای سخت نظیر شکار، هیزم شکنی ، ساختن ابزار و اسلحه بعهده مردان و فعالیتهایی نظیر تهیه آب ، آتش ، پخت و پز ، نگهداری از کودکان ، بافندگی ، دوزندگی بر عهده زنان بود

فن سالاران چه کسانی بودند :

با گذشت زمان و با افزایش نیازهای انسان ، بتدریج ساخت ادوات و تجهیزات کشاورزی و تولید سلاح برای جنگها ،  توسط گروههایی آغاز گردید که به آنها فن سالاران میگفتند . و این صنعت و حرفه  ، بمرور زمان توسط کارگران انجام شد

حکومت ها ی  اولیه چگونه شکل گرفتند:

در گذشته  با گسترش تدریجی کشاورزی ، نظام فئودال زمین دار و اشراف شکل گرفت  و چون  گروههای اشراف ، نجیبان و نخبگان  مالک این زمینها محسوب میشدند ، برای حفظ منافع خود قوانین و مقرراتی را در راستای منافع جمعی خود  بوجود آوردند لذا بدینصورت حکومتهای ابتدایی شکل گرفتند.

 چگونگی شکل گیری نظام طبقاتی را شرح دهید.

چون در گذشته زمین داران ، اشراف ، نجیبان ، نخبگان برای حفظ منافع خود حکومت را تشکیل دادند لذا این حکومت و وضع قوانین آن منجر به بهره برداری از نیروی کار ( کارگران ) گردید وچون این رویه بهره برداری از حقوق و دستمزد کارگران  به نفع طبقه اشراف بود لذا نظام طبقاتی درجامعه شکل گرفت

چگونگی شکل گیری نظام ارباب و رعیتی را شرح دهید سرانجام این نظام چگونه بود ؟

بعلت وجود نظام طبقاتی ، اشراف خود را برترین در جهان می پنداشتند و حق حیات و لذت زندگی را از آن خود و خانوا ده خود میدانستند و طبقه کارگرکه بعنوان اقشار پست در جامعه به فعالیت کار با حداقل دستمزد مشغول بودند این فرآیند قرنها طول کشید به نحوی که بسیاری از اقشار کارگران به مرور میبایست بعنوان زیر دست فعالیت کنند لذا بدینسان نظام ارباب و رعیتی شکل رسمی به خود گرفت.و هرچه از تغییر و تحولات اجتماعی و روابط بین کارگران و اربابان زمین به نفع روابط اقتصادی ناشی از بهره بردای از زمین بالا میرفت نقش و قدرت ارباب زمین کاهش می یافت

تفاوت نگرش عصر کلاسیک و عصر جدید نسبت به کار چگونه بود ؟

در عصر کلاسیک کار را نتیجه تنبیه خداوند برای انسان به دلیل گناه اولیه آن بر میشمردند

در عصر جدید مسحییت  و با حضور اصلاحگرایانی چون لوتر و کالون الگوی جدیدی ارائه شد و مطرح نمودند اگر کار برای کسب ثروت در جهت عدم اتکا به دیگران باشد اشکالی ندارد

چگونگی شکل گیری دوران مرکانتیلیستی یا سرمایه داری تجاری را شرح دهید :

 

با توجه به تغییر و نگرشی نو به کار در عصر جدید  که کار را وسیله ای برای کسب ثروت در جهت عدم اتکا به دیگران میدانستند  پروتستان ها بر خلاف کاتولیک ها ( که کار را یک انجام وظیفه در برابر خداوند میدانستند )  همه مشاغل را هم شان روحانی و برابر روحانی دانستند ولذا از این زمان به بعد بدنبال کسب ثروت در سرزمین خود و حتی سایر کشورهای دیگر بودند که این موضوع باعث گردید به نوعی به کشورهای دیگر نفوذ کرده و از منابع آنان استفاده نمایند و زمینه کشور گشائیهای دیگر و یا استعمار            ( مستعمره ) نمودن کشورهای دیگر فراهم گردید و بدینسان دوران مرکانتیلیستی یا سرمایه داری تجاری شکل گرفت

  

نظر کالون در عصر جدید نسبت به کار چگونه بود ؟

1-      او معتقد بود اشخاص برگزیده مشمول رحمت خداوندی هستند  و بقیه مردم نفرین شده هستند

2-       از نظر وی کسی برگزیده است که از نعمتهای زندگی دنیوی برخوردار باشد و لذا آدم بیکار را فردی نفرین شده میداند

3-       او کار را مظهراراده الهی میداند

4-       معتقد بود که انسها پس از کسب ثروت نباید آن را بیهوده مصرف کنند بلکه آن ثروت باید در خدمت جامعه باشد

5-      تلاش برای سود بیشتر را یک تکلیف مذهبی میداند که این دیدگاه با عقاید کلیسای کاتولیک در منافات بود

دیدگاه ماکس وبر در مورد شغل ( کار ) چه بود ؟

وبر در کتاب « اخلاق پروتستانی » و « روح سرمایه داری » مطرح میکند که مفهوم شغل به مانند تکلیف در ریاضت کشی این جهان جدید مطرح است و لذا شغل به مانند تکلیف در عهد باستان یا در الهیات کاتولیک وجود نداشته است بلکه این مفهوم توسط جنبش اصلاح طلبی عرضه شده است و حاکی از این عقیده است که عالیترین شکل تعهد اخلاقی انجام وظیفه در امور دینی است در حقیقت بر اساس این تفکر تلاش در جهت نفع دنیوی به نفع جهت دهی به شکل زندگی جدید ( * ) بخشی از انجام فعالیت فرد مومن در برابر خداوند است .

وبر معتقد بود سرمایه داری از کار ایجاد شده است و با این تفکر توفیق در یک شغل به عنوان « نشانه  و نه وسیله برگزیدگی » (**) محسوب میگردد .

لذا انباشت سرمایه مادامی که با فعالیتهای هوشیارانه و تلاشگرانه در یک کار و حرفه همراه باشد اخلاقا" مجازاست و ثروت زمانی مطلوب است که در خدمت زندگی توام با تن آسایی ، تجمل و ارضای نفس همراه باشد

برداشت شخصی :

 

(*)  یعنی اگر از ثروت درست استفاده شود نشانه میشود و در غیر اینصورت عذاب آور خواهد بود

(**) افراد با بدست آوردن ثروت و خرج کردن آن در جامعه میتوانند مدرسه ، بیمارستان ، تفریحگاه و غیره بسازند

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم آبان ۱۳۸۶ساعت 10:3  توسط بهمن آتش زبان  | 

بهره وری 09-08-86

 

عصر روشهای نخستین :

 

نظریه آدام اسمیت :

نظریه های آدام اسمیت باعث بوجود آمدن طبقه بندی و تقسیم کار در خطوط مونتاژ گردید

مزایا ی تقسیم کار از دید آدام اسمیت :

1-      افزایش تولید و بازدهی

2-      افزایش مهارت کارگران

3-      صرفه جویی در زمان تولید

4-      امکان ایجاد ابتکار در مقدار کار و صرف نیرو

نظریه چارلز بابیج :

چارلز بابیج ضمن تائید نظرات آدام اسمیت ، موارد زیر را اضافه نمود

1-      کاهش زمان یاد گیری یک شغل

2-      کاهش میزان ضایعات در مرحله یادگیری

3-      امکان دستیابی کارگر به سطح بالایی از مهارت

4-      امکان گماردن افراد در کارهایی متناسب با مهارتشان

نظریه رابرت اون :

وی بر این باور بود که نیروی کار یکی از بهترین منابعی است که مقامات اجرایی سازمانها میتوانند در آن برای رسیدن به بهره وری سرمایه گذاری کنند

اقدامات اون در جهت گسترش فرهنگ اهمیت به نیروی انسانی :

1-      تنظیم مقررات برای ساعات کاری کارگران

2-      ترویج فرهنگ آموزش به کارگران

3-      طرح تامین غذای کارگران توسط کارفرمایان

4-      مشارکت کارکنان در طرحهای اجتماعی

عصر کلاسیک :

 

ویژگیهای محیط صنعتی در عصر تیلور:

1-      عدم وجود معیاری برای سنجش بهره وری

2-      مشخص نبودن مسئولیتهای کارگران و مدیران

3-      اتخاذ تصمیمات مدیریتی بر پایه قضاوتهای شغلی

4-      کندی آهنگ کار کارگران

5-      بکارگیری کارگران در کارهای نامتناسب با توانایی و استعدادشان

6-      رویارویی همیشگی مدیران و کارگران ( دیدگاه برد – باخت )

اصول چهارگانه تیلور در مورد مدیریت :

1-      گماردن یک کارگر به یک کار مشخص

2-      انتخاب تنها یک روش یا بهترین روش برای هرکار

3-      انتخاب علمی کارگران و آموزش دادن برای کاری مشخص

4-      تقسیم کارها و مسئولیتها بطور یکسان بین مدیران و کارگران

تئوری ادای هنری فایول :

هدف اصلی فایول ارتقاء بهره وری از طریق بهبود وظایف مدیریت بود . فایول پنج وظیفه اصلی برنامه ریزی،  سازماندهی امور ، فرماندهی ، هماهنگی و کنترل را برای مدیران معرفی نمود

تئوری ساختاری ماکس وبر:

وبر در صدد ارائه تئوری در خصوص ساختار اختیارات برآمد و فعالیتهای سازمان را مبتنی بر روابط موجود در اختیارات سازمانی دانست او از دیدگاه ساختاری به موضوع مدیریت توجه کردنظریه های وبر در خصوص  سازمان های دیوان سالار یا بروکرات مبنای طرح سازمان های بزرگ قرار گرفت

اصول دیوان سالاری یا بروکراسی وبر :

1-      تقسیم کار

2-      سلسه مراتب اختیارات

3-      گزینش رسمی

4-      قوانین و مقررات رسمی

5-      توجه به مسیر شغلی

 

تئوری انسان اجتماعی : ماری پارکرفالت / چستر برنارد

اشتباه صاحب نظرانی چون تیلور ، فایول ، و وبر این بود که فراموش کردند انسان هسته مرکزی یک سازمان و موجودی اجتماعی است

اصول فالت و برنارد در مدیریت با دیدگاه تئوری انسان اجتماعی :

1-      مدیریت سازمان بر پایه اصول گروهی

2-      وظیفه مدیر هماهنگ کردن تلاشهای گروه است

3-      تکیه بر تخصص و دانش مدیران به جای پست و مقام سازمانی

4-      ایجاد تعادل در توجه به عوامل داخلی و خارجی

 

عصر رفتار گرایان :(نئوکلاسیک ها )

 

عصر رفتارگرایان از چه زمانی آغاز شد ؟ ویژگیهای آن را نام ببرید :

عصر رفتار گرایان از زمانی که به جنبه انسانی سازمانها توجه شد مطرح گردید . از ویژگیهای این دوره ظهور نهضت روابط انسانی  و  کاربرد تحقیقات علوم رفتاری در سازمانها بود به این دوران عصر نئو کلاسیک ها نیز میگویند

روابط انسانی :

تحقیقات هاوتورن : توسط التون مایو

آزمایشها ی هاوتورن ( اسم یک مکان است )  را میتوان زیر بنای دانش روابط انسانی دانست نکات مهم زیر را میتوان از این آزمایش نتیجه گرفت :

1-      سازمان های انسانی سیستم های منظم و مرتب اجتماعی هستند

2-      افراد در سازمانهای انسانی احساس مینمایند که احتیاج به شناخت ارزش و مقام انسانی خود دارند

 

نتایج تحقیقات در هاوتورن  که بشرح زیر است منجر به این شد که در سازمانها بر عامل نیروی انسانی تاکید بیشتری بعمل آید :

 

1-      اثر افکار و نظریات شخصی کارکنان با درجه پویایی در کار

2-      اثر تقلیل ساعات کاری بر سطح بهره وری در تولید

3-      اثرات میزان نور بر بهره برداری کارکنان

4-      اثر دستمزد و سیستم حقوق بربهره وری

5-      اثر امنیت شغلی بر بهره وری

6-      تجزینه و تحلیل ترکیبات اجتماعی گروههای کاری

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آبان ۱۳۸۶ساعت 22:40  توسط بهمن آتش زبان  | 

حسابداری جلسه 25-07-86

منابع اصلی تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام را شرح دهید :

در ترازنامه شرکتهای سهامی قسمتی بنام حقوق صاحبان سهام وجود دارد که اقلام تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام را که شامل دو منبع زیر میباشد نشان میدهد

1-      سرمایه گذاری صاحبان سهام یا سرمایه پرداخت نشده

2-      سود حاصل از عملیات سود آور شرکت

هریک از عبارات زیر را شرح دهید :

سرمایه قانونی :

عبارت است از مبلغی که در اساسنامه شرکت بر مبنای تعداد سهام و ارزش اسمی هر سهم تعیین شده  و همچنین به تائید و تصویب اداره ثبت شرکتها رسیده باشد یعنی اینکه اداره ثبت شرکتها مجوز صدور و انتشار این تعداد سهام را با ارزش اسمی معین صادر نماید ویا اینکه شرکت سهامی برحسب ضرورت در زمانهای متناوب این تعداد سهم را برای فروش عرضه نماید

 

سهام صادر شده :

سهامی است که بنا بر تصمیم مجمع عمومی و حسب نیاز به سرمایه ی مربوطه  ، میتوان آن را منتشرنمود و بنابراین به سهام منتشره نیز مربوط میشود   و چنانچه تمام سرمایه از جانب سهام دار پرداخت شود میتوان برگه اصلی سهم را صادر نموده و به سهام دار واگذار کرد

 

کواهینامه خرید سهام :

هرگاه تمامی مبلغ اسمی سهام خریداری شده از سوی خریداران سهام پرداخت نشده باشد شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام بدهد.

این گواهینامه بیانگر تعداد ، مبلغ و نوع سهام پرداخت شده میباشد و در طی یکسال و پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی هرسهم از سوی خریدار ، گواهینامه موقت از سهامدار دریافت و باطل میگردد و به جای آن ورقه اصلی سهام صادر و به صاحب گواهینامه تسلیم میگردد

 سود انباشته :

            سود انباشته یکی از منابع تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام است و مانده این حساب بیانگر سود های انباشته شرکت از بدو تاسیس و پس از کسر زیانهای وارده و سودهای تقسیم شده میباشد

و هدف از انباشته شدن سود ، به منظور تامین مالی برای طرحهای توسع، تقسیم سود و پوشش زیانهای احتمالی میباشد

مانده بستانکار این حساب به منزله ی سود و مانده بدهکار آن به منزله ی زیان میباشد

هزینه های تاسیس و قبل ار بهره برداری را تعریف کنید و نحوه انعکاس آن را در صورتهای مالی بیان کنید.

هزینه هایی که به جهت تاسیس شرکت سهامی  پرداخت میشود هزینه های تاسیس نامیده میشود که عبارتند :

1- هزینه تهیه و تنظیم اساسنامه 2- هزینه مربوط به وکیل و مشاوران حقوقی 3- هزینه برگزاری مجمع عمومی و تاسیس 4- هزینه های چاپ  و صدور گواهینامه های موقت سهام 5- هزینه ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها 6- هزینه درج آگهی در روزنامه

اینگونه هزینه ها بعنوان دارایی نامشهود و تحت عنوان هزینه های تاسیس در دفاتر شرکت ثبت میشود و در پایان هرسال قسمتی از این هزینه ها مستهلک شده و به عنوان هزینه دوره جاری در صورت سود و زیان منعکس میشود.

صرف و سهام را تعریف کنید.

هرگاه سهام یک شرکت به قیمتی بیش از ارزش اسمی آن بفروش برسد میگویند سهام با صرف فروخته شده است و اختلاف بین ارزش اسمی و قیمت فروش را صرف سهام میگویند

کسر سهام :

هرگاه سهام یک شرکت به قیمتی کمتر از ارزش اسمی آن بفروش برسد میگویند سهام با کسر یا تخفیف به فروش رسیده است و اختلاف بین قیمت اسمی و قمیت فروش را کسر یا تخفیف سهام میگویند

نکته : صدور سهام به قیمتی کمتر از ارزش اسمی در ایران ممنوع میباشد .

نکته : کسر سهام دارای ماهیت بدهکار و صرف سهام دارای ماهیت بستانکار میباشد و هر دو عنوان حساب  ( صرف و کسر) بصورت مستقل در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه قرار میگیرد و چون کسر سهام ماهیت بدهکار دارد بصورت عدد منفی در داخل پرانتز از حقوق صاحبان سهام کم میشود

پرداخت سود سهام ممتاز تابع چه ویژگیهایی میباشد :

1-      سهام ممتاز جمع شونده

2-      سهام ممتاز غیر جمع شونده ( جمع نشونده )

3-      سهام ممتاز مشارکتی

4-      سهام ممتاز غیر مشارکتی

5-      سهام ممتاز مشارکتی محدود

منظور از سهام ممتاز جمع شونده مشارکتی چیست ؟

سهام ممتاز با مزیت سود جمع شونده ، بدین معنی است که سود سهام مربوط به سال ( سالهای ) قبل که اعلام و پرداخت نشده ، با توجه به نرخ سود سهام ، انباشته میگردد . مبلغ سود انباشته شده سال ( سالهای ) قبل باید هنگام اعلام سود ، قبل از پرداخت هرگونه سود به صاحبان سهام عادی ، محاسبه و پرداخت گردد ،

و:

درصورتیکه یک یا چند سال سود سهام اعلام نگردد ،  سود جمع شده ولی پرداخت نشده متعلق به سهام ممتاز را سود معوق سهام میگویند

سهام ممتاز مشارکتی :

سهام ممتاز مشارکتی بدین معنی است که این سهام پس از دریافت سود معوق سالهای قبل ( در صورت داشتن این مزیت ) و دریافت سود سال جاری ، میتوانند در باقیمانده سود ، پس از کسر سودی معادل نرخ سود سهام ممتاز برای سهام عادی ، با سهام عادی به نسبت سرمایه و بطور کامل مشارکت کنند

سهام ممتاز غیر مشارکتی :

در صورتی که سهام ممتاز حق مشارکت در سود اضافی را نداشته باشد ، سود هر سال سهام مزبور محدود به سود بر اساس نرخ از قبل تعیین شده و همچنین سود معوق ( در صورتی که جمع شونده باشد ) میباشد به عبارت دیگر، سهام ممتاز غیر مشارکتی ، تنها سود سال جاری ( بر اساس نرخ از پیش تعیین شده ) یا سود معوق سالهای قبل را دریافت میدارد و باقیمانده سود قابل تقسیم متعلق به صاحبان سهام عادی میباشد

سهام ممتاز غیر جمع شونده ( جمع نشونده ):

چنانچه سهام ممتاز ، فاقد امتیاز جمع شوندگی باشد ، در صورتیکه در سال ( سالهای ) قبل سود سهام اعلام و پرداخت نشده باشد ، در سال جاری سودی از بابت سود معوق ، به این سهام تعلق نمیگیرد و تنها محق به دریافت سود سال جاری میباشند.

سهام ممتاز مشارکتی محدود :

در صورتی که سهام ممتاز دارای مزیت مشارکت کامل در باقیمانده سود باشند ، صاحبان اینگونه سهام ، با صاحبان سهام عادی در هرگونه سود اضافی سهیم میباشند. اما در مواردی که سهام ممتاز دارای حق مشارکت محدود باشد ، صاحبان این سهام ، علاوه بر دریافت سود به نرخ تعیین شده ، تنها تا درصد محدودی در باقیمانده سود شریک میباشند

سرمایه اهدایی و نحوه انعکاس آن در صورتهای مالی را شرح دهید :

هرگاه سازمان ها ، موسسات دولتی  ، جهت برنامه ریزی های خاصی از قبیل ایجاد اشتغال در مناطق محروم ، یا حمایت از یک نوع صنعت بخصوص ، دارائیهایی نظیر زمین ، ماشین آلات و وجه نقد را بصورت بلاعوض در اختیار شرکتهای سهامی قرار میدهند این دارائیها در حقیقت در حکم یک هدیه از طرف دولت   ( یا اشخاص خیر) به شرکت میباشد

از لحاظ حسابداری ، هنگام دریافت دارایی باید « حساب داریی دریافت شده » به قیمت بازار بدهکار و « حساب سرمایه اهدایی » نیز به همین مبلغ بستانکار گردد . حساب سرمایه اهدایی یک حساب دائم بوده و در ترازنامه نیز در قسمت حقوق صاحبان سهام منعکس میگردد

 

 

 

نحوه ارزش دفتری هر سهم عادی در شرکتهایی که هم سهم عادی و هم سهم ممتاز منتشر نموده اند را توضیح دهید:

ابتدا باید ارزش دفتری سهام ممتاز را محاسبه کنیم و ازجمع حقوق صاحبان سهام شرکت کسر و مانده  حقوق صاحبان سهام ، بر تعداد سهام عادی منتشر شده شرکت تقسیم گردد

ارزش دفتری سهام ممتاز شامل « ارزش تصفیه » این سهام بعلاوه کلیه سودهای معوق میباشد. درصورتیکه برای سهمام ممتاز ارزش تصفیه در نظر گرفته نشده باشد ، ارزش دفتری این سهام برابر « ارزش اسمی سهام ممتاز » بعلاوه « کلیه سودهای معوق » آنها میباشد.

ارزش دفتری هر سهم :

ارزش دفتری هر سهم به تعداد سهام منتشر شده در هر شرکت بستگی دارد زیرا ارزش دفتری هر سهم برابر خالص دارائیهایی که متعلق به هر سهم است میباشد منظور از خالص دارائیها یعنی « کل دارائیها – کل بدهیها» است

    

ارزش دفتری هر سهم = کل دارائیها – کل بدهیها

                               

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم آبان ۱۳۸۶ساعت 17:33  توسط بهمن آتش زبان  | 

اقتصاد جلسه 05-08-86

خلاصه مطالب تدریس شده :

 

روشهای محاسبه کشش قیمتی تقاضا :

1-      روش قوسی 2- روش نقطه ای

روش قوسی :

            در این روش پس از یک حرکت معین روی منحنی تقاضا ، مقادیر قیمت و تقاضا تغییر یافته و در هریک از آنها درصد معینی تغییر ایجاد میشود با درصد گیری از این تغییرات و تقسیم درصد تغییرات مقدار تقاضا به درصد تغییرات قیمت ، کشش قیمتی تقاضا به روش قوسی محاسبه میگردد

 

روش نقطه ای :

            اگر با روشهای آماری بتوانیم رابطه ریاضی منحنی تقاضا را بدست آوریم میتوان با دردست داشتن یک مقدار معینی از قیمت کالا و یا یک مقدار معینی از تقاضا برای کالا کشش قیمتی تقاضا را بدست آورد که در این صورت به آن کشش نقطه ای قیمتی تقاضا گفته میشود

 

نکته :

برای میزان کشش قیمتی تقاضا دو حالت حدی وجود دارد

1-      اگر کشش قیمتی تقاضا صفر باشد در نتیجه تقاضا کاملا" بی کشش خواهد بود و منحنی تقاضا بصورت عمودی است

2-   اگر کشش قیمتی تقاضا بسیار بزرگ و در حد بی نهایت باشد در نتیجه کشش قیمتی تقاضا کاملا" با کشش میباشد و منحنی تقاضا بصورت یک خط افقی است .

عوامل موثر بر کشش قیمتی تقاضا :

1-    سهم کالای مورد نظر از مخارج مصرف کننده :

بطور طبیعی وقتیکه سهم یک کالای معین از مخارج مصرف کننده افزایش می یابد واکنش و حساسیت مصرف کننده نسبت به تغییرات قیمت آن افزایش می یابد که به معنی افزایش کشش قیمتی تقاضا میباشد

2-    گستردگی کمی و کیفی کالاهای جانشین کالای مورد نظر :

بطور طبیعی وقتیکه برای یک کالای معین تعداد بیشتری از کالاهای جانشین وجود داشته باشد برای مصرف کنندگان آن کالا امکان بیشتری برای عکس العمل نسبت به تغییرات قیمت آن کالا فراهم میشود و به تبع آن کشش قیمتی تقاضا نیز افزایش خواهد یافت

3-    طول زمان:

در مورد برخی از کالاها وقتی قیمت آنها افزایش می یابد امکان اینکه مصرف کننده در کوتاه مدت تقاضای خود را برای آن کاهش دهد وجود ندارد اما با گذشت زمان مصرف کنندگان میتوانند جایگزینهایی برای آن کالا برای خود در نظر بگیرند و بدین ترتیب با گذشت زمان امکان واکنش نشان دادن به افزایش قیمتها برای آنان فراهم میشود که معنی آن افزایش کشش قیمتی تقاضا در طول زمان است

مثال :

            اگر قیمت بنزین افزایش یابد در کوتاه مدت امکان کاهش مصرف آن برای کسانیکه امکان استفاده از مترو یا سیستم اتوبوسرانی را ندارند وجود ندارد اما با گذشت زمان برخی از آنان میتوانند مثلا" با منتقل کردن منزل مسکونی خود به نزدیکی محل کارشان مصرف بنزین خود را کاهش دهند

 

           

           

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم آبان ۱۳۸۶ساعت 17:16  توسط بهمن آتش زبان  | 

مباحث جلسه 02-08-86 بهره وری

انواع بهره وری را نام ببرید :

1-      بهره وری جزئی

2-      بهره وری کل

3-      بهره وری چند عامل

4-      بهره وری عامل کل

5-      شاخص بهره وری جامعه

بهره وری جزئی :

هرگاه در نسبت سطح بهره وری از بین کلیه داده ها ومنابع صرفا" رابطه بین ستاده با یکی از منابع و عوامل تولید مورد بررسی قرار گیرد بهره وری جزئی گفته میشود

بهره وری عامل کل :

بهره وری عامل کل نسبت ارزش افزوده به مجموع ورودیهای نیروی انسانی و سرمایه  میباشد این نسبت در واقع نشان دهنده ارزشی است که استفده از کارکنان و امکانات سرمایه ای سازمان را به مواد اولیه و خریداری شده ی کسر شده از ارزش کل ستاده ها نشان میدهد

بهره وری کل چیست ؟

بهره وری کل نسبت مجموع خروجیها به ورودی میباشد

تفاوت شاخص بهره وری کل با بهره وری جزئی :

 شاخص بهره وری کل نشان دهنده نحوه بهره برداری از کل عوامل میباشد حال آنکه بهره وری جزئی نحوه استفاده از یکی از عوامل را نشان میدهد

بهره وری چند عامل :

بهره وری چند عامل شامل نسبت خروجی یا ستانده به بیش از یک عامل ورودی یا داده است که لزوما" همه عوامل ورودی را شامل نمیشود

شاخص بهره وری جامع :

شاخص بهره وری جامع از حاصلضرب شاخص بهره وری کل در شاخص عوامل نامشهود  بدست می آید این معیار یک معیار پیچیده است که مفهوم معیار بهره وری کل را توسعه داده و آن را به عوامل کیفی نظیر کیفیت محصولات ، کیفییت فرآیند ، بموقع بودن محصولات یا خدمات ، سهم بازار ، نگرش جامعه و... مرتبط میکند

رشد اقتصادی :

به معنای تولید محصول بیشتر در سیستم اقتصادی یک مملکت است که در عین حال به معنی کارایی بیشتر یعنی تولید محصول زیادتراز منابع ثابت و معین میباشد.

توسعه اقتصادی :

تولید بیشتر بهمراه تحول در چگونگی تولید محصولات و نیز تجدید نظر در تخصیص منابع مادی و انسانی به شعبه های مختلف تولید و تلاشهای مطلوب در جهت کمال و بهزیستی و چیره گی افزون بر دنیای خارجی با استفاده از قریحه ، نبوغ و تکنولوژیهای جدید میباشد.

سطح زندگی :

به درجه ای که افراد یک اجتماع بتوانند از کالا و خدمات بهره ببرند گفته میشود

درآمد سرانه :

یعنی :  قدرت خرید و برخورداری از از نعمتهای زندگی

راه حلهای پیشنهادی برای توسعه اقتصادی :

1- راه حلهای کلاسیک       2- راه حلهای مدرن

راه حلهای کلاسیک :

1- توسعه فیزیکی  ( الف – وامهای بین المللی و خارجی   ب – جلب سرمایه های خصوصی )

2- کاهش مصرف ( الف – کاهش مصرف سرانه            ب- کنترل جمعیت                     )

راه حل مدرن :     ( افزایش بهره وری  )

 

 

سیر تکاملی روشهای مدیریت و رفتار سازمان :

1-      روشهای نخستین ( الف- آدام اسمیت  ب – چارلزبابیج  ج- رابرت اوون )

2-      عصر کلاسیکها  ( الف- مدیریت علمی  ب- تئوری اداری ج- تئوری ساختاری د- تئوری انسان اجتماعی )

3-      عصر رفتارگرایان ( الف- تحقیقات هاثورن ب-آبراهام مزلو  ج- داگلاس گرگور د – تفکر سیستمی )

4-    دیدگاه اقتضایی

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان ۱۳۸۶ساعت 10:47  توسط بهمن آتش زبان  | 

مباحث جلسه 02-08-86 جامعه شناسی

چرا ادیان مختلف دیدگاههای متفاوت نسبت به دین داشته اند ؟ و یک نمونه از تاثیر مذهب بر نوع کار ار ذکر کنید :

ادیان ( آئیین ها ) مختلف به فراخور آموزه ها و اعتقادات شان نگاه متفاوتی نسبت به دین داشته و دارند بعنوان مثال در زمان حکومت طالبان بر افغانستان زنان حق بروز استعدادهای خود را نداشتند و در همین زمان دربرخی کشورهای اسلامی دیگر مانند ترکیه زنان با آزادی عمل بسیار زیاد تر در فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی حضوری جدی دارند

نظریه مسیحیت نسبت به کار چگونه بود ؟

آنها کار را به عنوان نتیجه مستقیم گناه اولیه ای میدانستند که انسان در درگاه الهی انجام داده بود و همچنین کار را بعنوان وسیله ای  برای پرهیز از وسوسه های شیطانی ، خواهشهای جسمانی و ابزاری برای بخشش و توبه قلمداد میکردند

نگاه مسیحیت بعد از دوران رنسانس ( تجدید حیات دینی ) نسبت به کار چگونه بود ؟

بعد از دوران رنسانس لوتری ها و کالونیست ها  تغییر جدیدی در بحث کار بوجود آوردند که این پدیده و تحولاتی که در پی آن اتفاق افتاد دوران رشد سرمایه داری عقلانی نام گرفت و کار نه تنها به عنوان جزای گناه اولیه شناخته نمیشد بلکه امری مقدس تلقی گردید و لذا افرادی که کار میکردند تشویق میشدند ضمن اینکه کار به  یک امر اخلاقی نیزتبدیل گشت

شیوه های مختلف تجزیه و تحلیل کار در ایران :

تجزیه و تحلیل کار در ایران در دو دوره صورت میگیرد 1- قبل از اسلام   2- بعد از اسلام

دیدگاه قبل از اسلام نسبت به کار :

حاکمان و مجموعه ارزش گذاران به جامعه ،  کار را عملی نیکو ، پسندیده و قابل تقدیر میشمردند و در آن زمان حرفه اصلی مردم دامداری ، آهنگری و کشاورزی ( صنایع دست یا همان کار ید ی ) بود و ازآن دوره تا قبل ازسقوط ساسانیان فرهنگ غالب دینی و اجتماعی از کتاب اوستا گرفته میشد بگونه ای که  اهمیت به زندگی در این جهان و پرداختن به آن در صدر تمام وظایف قرار داشت  . در اوستا با صبر و تسلیم مخالفت شده و اراده آدمی به عنوان یک اصل مورد ستایش قرار گرفته است  .

در اوستا ،  فلسفه ، اخلاق ، آداب و شیوه های زندگی یک قوم سخت کوش  کشاورز و برزگر مطرح  گشته  که برای ادامه حیات و بهتر کردن زندگی خود بغیر از کار و تلاش ،  چیزی را نمیشناسند.

دیدگاه  اسلام نسبت به کار :

اسلام به عنوان یک مکتب هم از جهت نظری و هم ازجهت عملی در خصوص هنجارهای کار و اخلاق کار مباحث فراوانی را مطرح کرده است بگونه ای که دربیش از هفتصد آیه در قرآن به  شرافت کار ، حس کار یدی ، کار ذهنی ، علم و تحسین  عالم  پرداخته است .

و از منظر قرآن کار و تلاش مفید ، سازنده فطرت آدمی و عشق به کمال مطلق است و همچنین  در سنت بر طلب روزی حلال ، اجتناب از حرام ، شرافت کار و ارزش گذاری آن تاکید شده است

مواردی از توجه ( تاکیدات ) و توصیه  قرآن و سنت را نسبت به کار بیان کنید :

1-     پرکاری : رسول اکرم ( ص) به امیر مومنان فرمود : پرکاری از صفات مومن است

2-     ارزش شغل و حرفه : پیامبر اکرم ، افرادی را که شغل و پیشه ای نداشتند دوست نداشت

3-     طلب روزی حلال : تاکیدات بسیاری بر طلب روزی حلال در فرهنگ مذهبی ما وجود دارد

4-   مقایسه کار با جهاد : امام صادق (ع) میفرماید آنکسی که در جهت گشایش زندگی خانوادگی اش تلاش میکند مانند کسی است که در راه خدا جهاد کرده است .

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان ۱۳۸۶ساعت 10:9  توسط بهمن آتش زبان  | 

مباحث جلسه26-07-86آمار و احتمالات

 

چگونگی تبدیل حدود طبقات به حدود طبقات واقعی :

 

( حد پائین طبقه بعدی – حد بالای طبقه قبلی )  تقسیم بر 2 = حدود طبقات واقعی

چگونگی بدست آوردن حد بالای طبقه :

( حد پائین طبقه + طول طبقه  ) منهای یک = حد بالای طبقه

 

فراوانی نسبی F p (Frequency  Proportion)  :

 

فراوانی نسبی برابر است با خارج قسمت فراوانی هر طبقه بر کل فراوانی

نکته : مجموع ستون فراوانی ها ی نسبی میبایست برابر 1 باشد

 

درصد فراوانی : ( Percent)

 

در صد فراوانی نسبی برابر است با 100 برابر فراوانی نسبی هر طبقه

 

فراوانی تجمعی  (F c    )    Cumulative     Frequency

 

فراوانی تجمعی یک طبقه برابر است با فراوانی آن طبقه بعلاوه مجموع فراوانی طبقات قبل

 

فراوانی تجمعی طبقه آخر برابر است با اندازه جامعه (N) و یا اندازه نمونه مورد بررسی

 

فراوانی تجمعی نسبی : F cp  :

 

فراوانی تجمعی نسبی یک طبقه برابر است با مجموع فراوانی نسبی آن طبقه با طبقات بالاتر

 

درصد فراوانی تجمعی نسبی :

 

درصد فراوانی تجمعی نسبی یک طبقه برابر است با درصد فراوانی تجمعی نسبی آن طبقه ضربدر 100

 

نماینده طبقات : (  X i)

 

نماینده یک طبقه برابر است با نقطه میانی حدود پائین و بالای هر طبقه و از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:

 

( حد بالای طبقه + حد پائین طبقه ) تقسیم بر 2 = نماینده طبقات

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان ۱۳۸۶ساعت 8:20  توسط بهمن آتش زبان  |